Ny storkino i Oslo

Oslo Kinematografer vil bygge en ny kjempekino midt i byen.

Trusselen om konkurranse fra private kinoeiere har fått den kommunale kinobedriften til i enda større grad å konsentrere virksomheten rundt Oslo sentrum. Målet er å gjøre det umulig for andre å etablere seg i det mest folketette området av byen.

Kinodirektør Ingeborg Moræus Hanssen vil ikke ut med hvilken tomt kinobedriften har fått tak i, men det har vært spekulert i Vestbanen.

- Det blir den største kinoen i byen i antall saler og kvadratmeter, sier hun.

For å finansiere bygget, har Oslo Kinematografer blant annet bestemt seg for å selge Symra kino på Lambertseter.

- Vi har prøvd det meste på Symra, men kinoen fungerer dårlig, sier Moræus Hanssen.

Soria Moria på Torshov er nå den eneste gjenværende kinoen på Oslos østkant.