Ny teatermodell?

- Forny teatrene

  • Agnete Haaland

, leder i Norsk Skuespillerforbund:

- I utgangspunktet er det ikke noe juridisk i veien for å ansette folk på åremål. Forbundet har gått med på en sær-avtale om midlertidige tilsettinger - og vi har gitt bøttevis med unntak fra hovedregelen om faste ansettelser. Vi er opptatt av å sikre flest mulig kunstneriske årsverk. Det er sunt å tenke nytt. Men vi kommer aldri til å gi fra oss retten til faste ansettelser. Da blir det ikke en eneste skuespiller utenfor Oslo om ti år.

  • Frøydis Armand

, fast ansatt på Nationaltheatret:

- Det er for enkelt å si opp ensemblene fordi det er positivt og kreativt å kunne jobbe sammen over tid. Sirkulasjon mellom teatrene er bra for skuespillere. Da gror man ikke fast. Merker vi at vi stagnerer, må vi være kreative på egne vegne. Det er ikke bare ledelsens ansvar å gi folk utfordrende oppgaver.

  • Marit Andreassen

, fast ansatt på Oslo Nye Teater, på vei til Nationaltheatret:

- Forslaget er godt, selv om det bør gås noen runder om det. Teatersystemet er såpass sementert at vi alle må tørre å tenke nytt. Men ved å kutte ut de faste ansettelsene kan vi stå i fare for å skvise mennesker; de eldre eller de som ikke er så «in og hot» her og nå. Det vil i så fall være en populistisk tankegang i forhold til hva talent er. Og teatret må ikke bli en ungdomspool.

  • Anneke von der Lippe

, fast ansatt ved Det Norske Teatret, nå engasjert på Nationaltheatret:

- Jeg er enig i mange av regissørenes synspunkter, men kan likevel ikke gå helt med på forslaget. På mange måter legger de ordene i munnen på Frp. Det lukter litt vondt når de mener at kulturbevilgningene er store nok. Jeg tror ikke det blir mer teater selv om staben minker. Det er påfallende at et rikt land som Norge bruker så lite penger på kultur. Teatret trenger mer penger. Skal man omorganisere, vil det i alle fall koste. Noen ganger trenger man de faste ensemblene, andre ganger ikke. Men nye samarbeidsformer er nødvendig, og vi kan gjerne eksperimentere mer.

  • Jan Hårstad

, fast ansatt på Nationaltheatret:

- Jeg tror heller man skal gå motsatt vei, utvide ensemblene slik at flere frilansere får jobb. Mange flotte skuespillere går uten å få noe å gjøre. Jeg synes teatrene må samarbeide mer med hverandre. Men jeg er enig i at teatrene er overadministrerte. Og jeg er ikke tilhenger av fagforeningsfundamentalisme.