POSITIVE:  - Det eksisterende utstrakte samarbeidet mellom SIRUS og FHI, der vi trekker på hverandres styrker, vil bli forsterket ved en sammenslåing, og gjøre tverrfaglig samarbeid på rusfeltet enda mer tilgjengelig, og bidra positivt til sparring, læring og utvikling av spennende og viktige forskningsprosjekter, skriver forskerne fra SIRUS. 
Foto: Lise Åserud / Scanpix
POSITIVE: - Det eksisterende utstrakte samarbeidet mellom SIRUS og FHI, der vi trekker på hverandres styrker, vil bli forsterket ved en sammenslåing, og gjøre tverrfaglig samarbeid på rusfeltet enda mer tilgjengelig, og bidra positivt til sparring, læring og utvikling av spennende og viktige forskningsprosjekter, skriver forskerne fra SIRUS. Foto: Lise Åserud / ScanpixVis mer

Ny vår på Folkehelseinstituttet

En sammenslåing av SIRUS og FHI kan på mange måter være positivt.

Meninger

Medieoppslag tidligere i år om en mulig sammenslåing mellom SIRUS og FHI har fokusert på mulige negative konsekvenser ved en slik sammenslåing. Noen av oss mener at sammenslåingen som nå er et faktum også kan ha positive konsekvenser.

SIRUS har vært en glimrende arbeidsplass, med både et sterkt faglig og produktivt miljø, og et godt sosialt miljø. Selv om det er vemodig at SIRUS som selvstendig institutt avvikles, vil det arbeidet vi gjør i dag fortsette som en del av FHI.

En sammenslåing med FHI kan på mange måter være positivt. Forskermiljøene vil kunne dra bedre nytte av hverandres ekspertise; der SIRUS har spisskompetanse på en samfunnsvitenskapelig tilnærming, har FHI et sterkt miljø innen mer medisinsk og biologisk orientert rusforskning. Det eksisterende utstrakte samarbeidet mellom SIRUS og FHI, der vi trekker på hverandres styrker, vil bli forsterket ved en sammenslåing, og gjøre tverrfaglig samarbeid på rusfeltet enda mer tilgjengelig, og bidra positivt til sparring, læring og utvikling av spennende og viktige forskningsprosjekter.

Å bli en del av et større forskningsmiljø har en rekke mulige fordeler: å få tilgang egne avdelinger som bistår forskere i utforming av søknader til forskningsrådet og eventuelt EU søknader, og støtte fra jurister ved utforming av meldinger til etiske instanser når forskningsprosjekter skal opprettes blir verdifullt. Vi får tilgang til bedre teknisk støtte, og bredere forskningslitteratur enn den vi har lett tilgang til i dag. Dette er kun noen få konkrete eksempler på positive endinger som en sammenslåing med FHI medfører. Vi ser fram til en produktiv vår i 2016, der vi fortsetter arbeidet som en del av FHI.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.