Nybølge i retur fra Hongkong

«Chungking Express» er et produkt av det mangslungne produksjonsmiljøet i Hongkong, kronkolonien som Folkerepublikken Kina overtar neste år. Det uvisse politisk-sosiale skiftet som forestår, kan imidlertid vanskelig spores i denne filmen fra 1994.

Derimot finner vi en sterk impuls fra europeisk film, i sær fransk film (stikkord: Nybølgen) fra 25 - 30 år tilbake, da unge filmmakere over hele vestverdenen

gjorde estetisk og tematisk opprør mot «pappas kino».

Impulsen fra vest merkes best i regissøren Wong Kar-wais ukonvensjonelle tilnærming til sitt stoff, lekfull og lealaus, når han forteller om to politimenn og deres lille verden inne i verdensbyen: Visst jakter de lovbrytere, men minst like viktig her er lovhåndhevernes forhold til kvinnene, rettere sagt mangelen på evne og/eller anledning til å etablere holdbare forbindelser med det annet kjønn.

Det geografisk-symbolske bindeleddet i de to historiene som fortelles er gatekjøkkenet «Midnight Express», det meste utspilles i og rundt dette etablissementet. Upretensiøst, «ustrukturert» (vil noen si) og med atskillig sjarme og varme.