Nye Eyolf

Også Torshovteatret yter sitt til den pågående Ibsenfestivalen. I morgen har det splitter nye ensemblet premiere på sin 60-tallsversjon av «Lille Eyolf».

De fem skuepillerne i den nye Torshovgruppa skal i halvannet år framover ha full kontroll over det som blir satt opp på Torshovteatret. Det første stykket de valgte var «Lille Eyolf».

Lekkasjer

- I tillegg til Ibsens originaltekst har Øyvind Berg lagt inn noen «tekstlekkasjer» innimellom. Det blir en ganske skarp kontrast mellom Ibsens 1800-tallsspråk og Bergs grorudsosiolekt, forteller Gisken Armand som er tilbake som skuepiller etter to års svangerskapspermisjon.

- Vi har kuttet én ting fra originalteksten, nemlig et «mm», bemerker Trond Høvik.
- Men det skal kanskje inn igjen, vi er ikke helt enige.

Trond og Gisken spiller ekteparet Almers, som mister sønnen Eyolf (Jan Sælid). Anne Marit Jacobsen er rottejomfruen som varsler om det onde som skal skje.

- Hun er jo veldig aktuell i vår tid, og vi bruker henne mye i stykket, forteller Anne Marit.

James Last

Handlingen i stykket er lagt til 60-tallet, med dertil hørende snertne kostymer.

- Og så bruker vi musikk av James Last, bemerker Trond.

Andrine Sæther spiller Alfred Almers' søster, og Ole Andres Tandberghar regien.

PREMIERENERVER: I morgen debuterer den nye Torshovgruppa med «Lille Eyolf», hvor oppmalte bildekk utgjør hoveddelen av scenografien.