Nye muligheter etter Irak

INTERNASJONAL POLITIKK: Kan USAs mislykkede Irak-invasjon utnyttes til noe positivt? USAs alenegang i Irak har motvirket internasjonalt samarbeid og FN. Er det nå mulig å bruke amerikanernes problemer i Irak som en brekkstang for mer konstruktiv amerikansk deltagelse i multilateralt samarbeid?

Hva som vil skje i Irak når USA trekker sine styrker tilbake er vanskelig å spå. Muligens står vi overfor en tredeling av landet, og en ny maktstruktur i regionen. USA vil i takt med sin uunngåelige tilbaketrekking forsøke å skyve et større ansvar for utviklingen i Irak over på FN. Washington vil «multilateralisere» innsatsen i Irak. Ikke for å erstatte det store militære nærværet, men for å sikre at en «verdig» aktør fra internasjonal side skal sitte med ansvaret for å bidra til nasjonal forsoning, religiøs dialog, humanitære hjelpesendinger og menneskerettigheter.

Slik ønsker USA å komme seg ut av Irak uten at landet overlates til seg selv og motstridende krefter i regionen og til destruktive krefter globalt (al-Qaida). De første kortene er lagt på bordet i New York allerede. Den 10. august vedtok FNs sikkerhetsråd en resolusjon som styrker FNs rolle i Irak. Men vil dette styrke FN? Neppe. For å unngå en svekkelse av FNs troverdighet bør det internasjonale samfunn, Norge inkludert, stille klare krav.

Amerikanske ønsker om å internasjonalisere ansvaret for utviklingen i Irak, gjennom FN, må møtes med et krav om at USA da går med i et forpliktende multilateralt samarbeid også på områder de hittil har vendt ryggen til, herunder Kyotoavtalen og den Internasjonale Straffedomstolen (ICC). Også USA må gi noe for å kunne få noe, og her er det internasjonale samfunn nå i en sterk forhandlingsposisjon. Den må ikke skusles bort.

Norske myndigheter kan gå i front, det vil vise tyngde og ryggrad.