Nye regler skal stoppe filmrot

Nytt regelverk skal forhindre at et filmprosjekt havarerer med så mange millioner i lasten som «Drengen og draugen» gjorde. I mars kommer reglene, med strengere krav til kontroll av statsstøttede filmer.

Kulturdepartementet skal nå gjennomgå de nye reglene én gang til, for å sikre at de gir grunnlag for erstatningskrav mot filmprodusenter. Norsk Filminstitutt vurderer nå å fremme et slikt krav mot Inge Tenvik og Trond Gaute Lockertsen, mennene bak «Drengen og draugen».

Reglene stiller også krav til at én offentlig støttegiver skal ha hovedansvaret hvis flere bevilger penger til samme film.

Alt som fantes av offentlige pengebinger - med unntak av Norsk Film AS - ga penger til «Drengen og draugen». Men ingen av dem skrudde igjen millionstrømmen før det var for seint.

- Dårlig oppfølging

- Og i dette tilfellet kan man ikke skylde på at regelverket har vært for dårlig. Her dreier det seg om dårlig oppfølging fra støttegiverne og mangelfull rapportering fra filmprodusentene, sier ekspedisjonssjef Helge Sønneland i kulturdepartementet.

Han sier seg fornøyd med Norsk Filminstitutts gransking av saken, etter at den endelig kom i gang.

Instituttets styre har nå bedt sin egen ledelse om å strømlinjeforme alle rutiner for oppfølging av filmproduksjoner.

- Det er et klart behov for den interne gjennomgangen som instituttet nå legger opp til, sier Sønneland.