Nye toner over Oslo

49 nye helstøpte klokker klang utover Oslo sentrum i dag. Oslo kommune har brukt vel tre millioner kroner på å ruste opp klokkene i rådhustårnet.

Oslos ordfører Per Ditlev-Simonsen spankulerte stolt på taket i 15 etasje i Oslo rådhus i formiddag da klokkene spilte rene toner for første gang siden bygget ble tatt i bruk for snart 50 år siden.

De gamle klokkene inneholdt dårlige metaller, noe som ga et falsk klokkespill. Etter krigen var det ikke lett å få tak i metaller, og de som lagde klokkene hadde støpt dem med feil metallsammensetning.

Den tyngste klokken veier 4000 kilo, og klokkespilleren har spesialutdannelse for å kunne få fram de rette tonene. Under premieren i dag var det dansken Peter Langberg som spilte.

Knapt ett år har det tatt å skifte ut alle klokkene i rådhuset. Tre millioner har det hele kostet, en prislapp alle politikere i Oslo

- Dette er vakkert morsomt og veldig spennende, sier ordfører Per Ditlev-Simonsen. Et slikt klokkespill er hovedstaden verdig, mener han.

INNVIET: De nye klokkene i klokkertårnet ble innviet i dag.
HELSTØPT: Rådhuset har fått 49 nye klokker.