Nygaard frykter bokkrig

William Nygaard reagerer på uttalelser om at den faste bokprisen står for fall. - En slik utvikling kan vi ikke akseptere, sier Aschehoug-sjefen.

Det var Cappelens toppsjef Sindre Guldvog som, i Dagens Næringsliv, tidligere denne uka sa at Gyldendal og Aschehougs oppkjøp i bokhandelbransjen kan true bransjeavtalen. Nygaard tar sterkt avstand fra Guldvogs uttalelser, men vil ikke skape krig. Et samarbeid er viktig for å fastholde den eksisterende bransjeavtalen. Nygaard er redd for konsekvensene frie bokpriser vil medføre.

- Markedsfrihet betyr en rask prosess mot knebling av mangfoldet i litteraturen og derved også ytringsfriheten, sier Nygaard.

Han mener uroen som har oppstått bør lede til en debatt som kan styrke kulturpolitikken og som kan tydeliggjøre de risikoene frie markedskrefter medfører.

Guldvog synes Nygaards forslag om en litteraturlov med faste bokpriser er en dårlig løsning. Han, derimot, vil gjerne fokusere på og videreutvikle det som i dag fungerer godt. Ifølge Nygaard vil en litteraturlov, som omfatter prinsippene for økonomisk samhandling og myndighetenes støttepolitikk, innebære nettopp en slik videreutvikling.

- Vi bør ikke fjerne den eksisterende bokbransjeavtalen, men heller foreta nødvendige justeringer. Både innkjøpsordningen, som har fungert godt som et incentiv i 40 år, og momsfritak på bøker, viser at det tas ansvar, sier han.