Nygaard vil ha lov mot dyrere bøker

Bokbransjeavtalen står for fall. Bonnier-eide Cappelens Forlag truer med å melde seg ut. Aschehoug-sjef William Nygaard har lansert et forslag om en litteraturlov. Hva skjer egentlig?

William Nygaard er engstelig for litteraturens levevilkår og de kulturpolitiske konsekvensene hvis markedskreftene slippes utøylet løs ved bortfall av rammene ved en bransjeavtale.

- Samholdet rundt bransjeavtalen er tilsynelatende svekket. Det er i så fall synd, for den er det norske samfunnets garanti for at Bok-Norge påtar seg et kulturpolitisk ansvar.

- Hvorfor forslaget om en litteraturlov?

- Litteraturloven kan, som et alternativ til en bransjeavtale, bygge oppunder dagens positive situasjon for spredning av litteraturen. Flere er opptatt av å få et debattforslag på bordet om fagets nødvendige rammebetingelser. Litteraturloven er foreløpig bare et privat forslag og ikke tatt opp av Forleggerforeningen. Aller helst vil vi opprettholde den frivillige avtalen vi har i dag, som fungerer tilfredsstillende, sier Nygaard.

Selv om det frivillige er å foretrekke, mener altså Nygaard at en litteraturlov vil være et godt alternativ for å ivareta de viktige prinsippene i bransjeavtalen - hvis den skulle bortfalle.

- En litteraturlov er ikke ideelt, systemet kan fort bli stivbeint.

- Hva er målet med en slik lov?

- Det overordnede målet er å gjøre litteraturen, i alle dens sjangrer, tilgjengelig til en lik pris over hele landet. Fastprisen er det viktigste, den skaper balanse mellom salgskanalene og er rettferdig for publikum.

Foreløpig foreligger forslaget om litteraturlov bare som et mulig alternativ.

- Hva vil en litteraturlov bety for forfatterne?

- Forfatterne vil fortsatt være garantert spredning av sine bøker over hele landet, til lik pris for alle. De vil slippe å måtte reforhandle royaltyavtaler i et fritt, markedsdrevet miljø. En litteraturlov vil kunne videreføre det beste ved dagens system. Bredde og rekruttering vil fortsatt kunne stimuleres. Det vil bli et mindre kommersielt press overfor den lavmælte litteraturen.

- Hva med bokkjøperne?

- For bokkjøperne sikres det til enhver tid tilgjengelighet av stort sett alle bøker, til like priser. I en litteraturlov ligger bokfagets pakt med samfunnet om spredning av kvalitetslitteraturen.

Europeisk standard

I enkelte europeiske land ser vi at fastprissystemet forsvinner. Sist ute er England.

- Hva har skjedd der?

- De har fått færre bokhandlere i distriktene og økt bestselgerpress. Utvalget av bøker i smalere sjangrer har blitt færre og prisene høyere. Franskmennene, som nå har presidentskapet i EU, ønsker å sikre et fastprissystem i hele Europa ved lov, men det er nok ikke gjennomførbart. Men det er helt klart at vårt system har gjort Norge til et av de sterkeste boklandene i europeisk sammenheng.

I verste fall

Ikke bare bransjeavtalen diskuteres. Kulturrådet har satt i gang en utredning av rammebetingelsene for boka. Innkjøpsordningen er en viktig faktor her.

- Bok-Norge ville se dramatisk annerledes ut uten innkjøpsordningen. Og uten den ville en litteraturlov måtte være langt mer omfattende for å dempe skaden ved et eventuell bortfall.

- Hvorfor er innkjøpsordningen så viktig?

- Innkjøpsordningen garanterer høy roaylty til forfatterne. Bøkene når fram til folkebibliotekene. Ved at bøkene blir innkjøpt, reduseres forlagenes risiko, slik at de kan påta seg et stort utgivelsesansvar.

Innkjøpsordningen kombinert med spredningsgarantien, fastpris og momsfritak har gitt solide rammebetingelser for boka og litteraturen i Norge.

- Hva hvis vi verken har en bransjeavtale eller litteraturlov?

- Alle avtaler mellom forfatter, oversetter, bokhandler, bokklubb og forlegger måtte reforhandles. Garantien for at den smale litteraturen når ut, ville straks bortfalle. Det ville skje en enorm nedskjæring i antall utgivelser.

Nygaard stopper opp.

- Det ligger til sjuende og sist en politisk vurdering til grunn om hva slags samfunn vi ønsker oss, sier han.

LEVE LITTERATUREN! William Nygaard er engstelig for litteraturens levevilkår og kulturpolitiske konsekvenser hvis markedskreftene slippes løs. Derfor har han fremmet et debattforslag om en litteraturlov.