Nyheten om Jeppe

HOLBERG: Det kan fort bli feil hvis man bare skriver av andre og ikke går til kilden selv. Den 28/11 trykket flere av landets aviser «nyheten» fra morgensendingen i P2 dagen før om at handlingen i Holbergs Jeppe på Bjerget bygger på en tysk 1600-tallsroman. Dagbladet gikk enda lenger og mente at Holbergs komedie «er trolig skrevet av en tysk forfatter». Det ble henvist til meg og min nye doktoravhandling som grunnlag for denne påstanden.Bergens Tidende var den eneste avisen som ikke slukte nyheten rått. Kulturjournalist Jan Landro skrev at Holbergs lån er ingen nyhet, men nevnt i norske litteraturhistorier. To dager etter sto et innlegg i Dagbladet med samme poeng, «Gammel avsløring». Der skriver Ingunn Eide Holen: «Det står hos Francis Bull at komedien bygger på tyskeren Bidermanns gjengivelse av en gammel anekdote. (...) Forskerne kan derfor umulig kunne sies å ha vært villedet på dette punktet, slik Gunnar Sivertsen hevder.»

MEN FRANCIS BULL tok faktisk feil - og jeg har vært feil gjengitt. Alle Holberg-forskere har trodd at grunnlaget for Jeppe tilsvarer en anekdote som dansken K.L Rahbek utga i 1806. De har ikke lest selve kilden, Bidermanns latinske roman. «Det er der kommet en serie komiske forskningsresultater ud af, hvad Sivertsen afslører med uafviselig klarhed», skrev den danske professor Erik A. Nielsen i Information 13/12, hvor han kommenterer samme misforståelse i dansk presse. Etter å ha sjekket sine kilder bedre, har Jan Landro korrigert sin første artikkel med en ny i Bergens Tidende den 30/11: «Rett skal være rett. Selv om P2 rotet seg skikkelig bort i baronens seng, har Gunnar Sivertsen gravd frem nytt stoff om \'Jeppe på Bjerget\'.» Med dette er saken oppklart også for Dagbladets lesere.