Nyheter på nytt og på nytt

Litt etter hvordan man regner, sender NRK1 nå 23 nyhetssendinger i løpet av en hverdag. Tjuetre .

Og det er bare i NRK1. I tillegg kommer det to nyhetssendinger og reprise på «Redaksjon 21» på NRK2.

Årsaken til eksplosjonen er først og fremst «NRK Morgennytt», som alt etter hvordan man regner det er en tre timers morgennyhetssending eller separate oppdaterte nyhetssendinger hver halvtime.

Så følger den nye formiddagssendingen «Siste nytt» klokka 12, før man får hele ni distriktsnyhetssendinger på rekke og rad. (Er du fra Sogn og Fjordane, kan du ta spisepausen til sendingen klokka 12.10, er du fra Nordland, blir det nok seint å vente helt til klokka 14.40.)

Deretter er det en liten nyhetssending flettet inn i «Ettermiddags-tv» klokka 17, før «Nyheter på tegnspråk» klokka fem på seks, lokale distriktsnyheter, Dagsrevyen, «Siste nytt» klokka 21.00, «Norge i dag» kl. 21.40 og Kveldsnytt kl. 23.00. Et poeng er at sendeflaten nå er gjennomsyret av nyheter, et annet er at det ikke er så mange kunstgrepene som skal til før dette blir en ny 24-timers nyhetskanal, slik radioen har fått det med sin Alltid nyheter. Den dagen teknikken gjør det økonomisk mulig, kommer det. Det eneste vi trenger nå, er flere nyheter i dette lille landet vårt.

Politikk i kveld

I tillegg leverer som sagt NRK2 en ti minutters nyhetssending på virkelig god gammel Dagsrevy-tid, klokka åtte. I dag fungerte den som en kompakt, effektiv Dagsrevy, uten sport. Det bør bli en ideell løsning - særlig utover sommeren, når 19-nyheter oppleves som altfor tidlig.

Og etter nyhetene, 50 minutter med Terje Svabø og hans politikk i kveld. Etter formelen 20 minutter studiointervju, 30 minutter studiodebatt og 10 minutter intervju på bånd til slutt, blir det en lang time hvis man ikke er spesielt interessert i politikk. I går var Jagland i studio og snakket klart, men ikke spesielt spennende om Europa, Sponheim diskuterte sine landevinninger i rasjonalisering for småbedrifter med Siv Jensen og en representant for småbedriftene, og til slutt intervjuet Svabø Oslo-Ap's Britt Hildeng, uten at mye nytt kom ut av det heller. Det hele ble skikkelig og litt kjedelig. Dette er «Dagsnytt 18» med kamera på, og med et smalere stoffutvalg enn «Dagsnytt 18» leverer.

Ny igjen

Men NRK2 er nok en gang i ferd med å finne seg en profil, og med smal nyhetstime klokka åtte og film klokka ni, vil nok seertallene stige. NRK2s gjennomsnittlige seertall på 18000 er jo ikke mer enn et litt stort folkemøte for Terje Svabø. At gjestene likevel prioriterer å komme, viser NRKs fortsatte prestisje.