Nyjarlens overtramp

FREDRIKSENS GAVE: Norges Rederiforbund, og Marianne Lie, serverer i onsdagens Dagblad en svært underlig kommentar. Den angår Kjell Terje Ringdals fortelling om John Fredriksens grove personangrep på en ikke nærmere navngitt medborger for en tid siden. Denne typen skildringer er sjelden kost i norske medier. På godt og vondt. Jeg har ingen problemer med å forestille seg hvorfor Marianne Lie engasjerer seg. Få av oss kan forholde seg nøytrale når vi blir presentert for en slik tankeløs, brautende råhet som kommer til syne i denne lille hendelsen. En enkel, generøs gest tilsvinet av arroganse på en skala det er vanskelig å få grep om. Spesielt når den kommer fra en medborger som beviselig innehar en god porsjon vett, eller i det minste noe som kan forveksles med det. Underlig nok velger Marianne Lie å uttrykke sitt engasjement ved å benytte seg av den retoriske trikset kalt ad hominem - på godt norsk å ta personen heller enn saken, eller å skifte tema. Nå kan det jo innvendes at Ringdal begynte, og at Lie bare dytter oppmerksomheten videre til neste mobbeoffer - men sånt har vel egentlig aldri vært noen troverdig unnskyldning, ihvertfall ikke for oss som er ute av barneskolen.

HVORFOR FORBLØFFER, sjokkerer og forarger Fredriksens gjøglerier oss såpass? For dette er ikke, slik Lie vil ha det til, en «personlig antipati». Dette er en avsky de fleste av oss føler. For å forstå den tror jeg det ikke trengs mer enn et tankebilde vi alle bærer med oss: Den store gutten, som gjør som han vil med den lille gutten, fordi han kan, og ikke vet bedre. Samfunnet vårt er bygget på antagelsen om at alle mennesker er like mye verdt, og at vi må ta vare på hverandre i en kald og fiendtlig verden. Forstår ikke Lie hvor urovekkende det er for folk flest når de av våre medborgere som sitter med hånda på pengesekken driver propaganda for ideologier som kan være ødeleggende for selve samfunnsveven? Er hun overrasket over at det vekker redsel og harme når våre medborgere bruker sin kapitalmakt til å drive undergravende virksomhet?For ordens skyld: Tigging er ikke bare selvforskyldt. Kanskje Lie ikke er en av dem som føler gufset fra fortiden som hviler klamt over denne lille fortellingen. Vi andre må si fra når nyjarlene begår slike overtramp.