«Nyliberalismen er død»

Epoken med kapitalisme og det

frie marked, som ble innledet i

1980-åra av Margaret Thatcher

og Ronald Reagan - og som

av motstanderne ofte kalles

«nyliberalismen» - er over.

Denne ideologiske bølgen har

krasjlandet med den pågående

krisa i finansmarkedet.

Mitchell A. Orenstein,

Professor ved Johns Hopkins

University, i en kronikk

i Dagbladet«Selv er jeg sjeleglad laisez-faire-liberalismen står for fall, den har ikke gjort en dritt godt for menneskeheten annet enn å øke avstandene mellom fattig og rik. Og i samma slengen utarmet kloden for naturressurser.

Geir K.«Bare vent, om ikke lenge kommen ny smarting med sleik og slips og mener han har funnet opp kruttet, som bare er en variant av hva vi har sett: store summer unndras fellesskapet, beslutninger som angår mange taes bak lukkede dører.

Platonix«Laissez-faire er det eneste system som sikrer individets rettigheter. Sosialdemokratiet derimot, bryter disse rettighetene og elsker tvang.

Tenkende«Ja du har helt rett. Vi lever alle under grufulle forhold her i Norge. Kun laissez-faire kan redde oss fra de forferdelige forholdene alle nordmenn lever under idag, ingenting annet kan gi oss frihet. Vi er alle slaver av sosialdemokratiet og det er kun laissez-faire som kan sette oss fri. Ayn Rand! Ayn Rand! Ayn Rand!

Kjempehjerne