Nyliberalismen er hovedproblemet

MATKRISA: «Proteksjonismen er problemet!» skriver Fremskrittspartiets utenrikspolitiske talsmann, Morten Høglund, i Dagbladet 22. mai. Han mener at landene i Afrika selv er skyld i den nåværende matvarekrisen, og mener at undertegnede «frikjenner u-landene».

Høglund og jeg er helt uenige de viktigste årsakene til matvarekrisen og fattigdommen i Afrika, men vi er ikke uenige i alt. Jeg frikjenner ikke utviklingslandene, og jeg er helt enig med Høglund i at statseide, korrupte og inneffektive kooperativer har bidratt til problemene. Afrikanske myndigheter har også prioritert landbruket svært lavt. Til tross for at 60-70 prosent av befolkningen i Afrika er knyttet til landbruket, bruker myndighetene bare ca 5-7 prosent av offentlige utgifter til å støtte landbruket. I 2003 vedtok statslederne i Afrika en målsetting om å øke det til 10 prosent, men har langt i fra nådd det. Afrikanske ledere må ta sin del av ansvaret for både den nåværende matkrisen og fattigdommen.

Hovedårsakene til problemene i Afrika ligger likevel etter Utviklingsfondets mening utenfor kontinentet. 500 års kolonihistorie hører med til bildet. Afrika har vært tvunget til å være råvareprodusent. Gjennom strukturtilpasningskravene fra Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet ble landene på 1980- og 90-tallet presset til å åpne opp for import av sterkt subsidierte matvarer fra rike land, eksportrette produksjonen på de mest produktive områdene for å betjene gjeld, og fjerne matlagre og offentlige ordninger som støttet egen matproduksjon.

Gjennom avtaleverket i Verdens handelsorganisasjon, WTO, er denne skadelige politikken fortsatt. Landene i Afrika og andre utviklingsland har mange problemer, og situasjonen bør ikke forenkles til ett problem slik Høglund gjør. Han skriver «problemet» – bestemt form entall. Det er mange problemer, men et hovedproblem er en markedsliberalistisk politikk.