Nyskaping fremfor skattelette

PETROLIUMSINDUSTRIEN

har vanskelig for å omstille seg. Bransjen er avhengige av politiske rammevilkår og det bes nesten utelukkende om skattelettelser. Kreativiteten er med andre ord fraværende. Oljemeldingen er lagt frem og en samlet oljenæring buer mot oljeministeren. Alle satset på skattelettelser, men Regjeringen foreslår andre prioriterte virkemidler for å skape mer aktivitet rundt våre oljeressurser. Helge Keilen, sjefredaktør i Offshore og Energi, mener oljeindustrien lider av å ha ledere som har passert 50+ og som ikke har evne til å fornye seg. Den nyskaping som foregår er som regel et resultat av leverandørene, mener han. Når oljefatet lå på 10 dollar ble det ropt ulv. Og i dag når oljefatet har passert 40 dollar, ropes det like høyt.

Oljeindustrien burde være kreativ og ikke henfalle til begrepet «skattelette». Politisk er dette bannord. Oljeindustrien ledes av en generasjon som er mett. Og nærmest en metthetsfølelse ligger nok middagsluren. Dette beskriver hvor langt unna oljeindustrien er kreativitet, nyskaping og adrenalinkick på innovative løsninger. Microsoft, som er på full fart inn i den internasjonale energinæringen, mener at software og IKT-baserte arbeidsprosesser alene frem mot 2015 kunne øke produktiviteten 100 prosent. Dette må være positivt i en næring med så usikre oljepriser. Oljeminister Einar Stensnes viser i Oljemeldingen at Regjeringen har forstått at e-drift og softwarebaserte sanntidsløsninger kan gi 30 prosent reduserte personalkostnader offshore, produktivitetsforbedring og inntil seks prosent økt utvinningsgrad.

MED DAGENS TEKNOLOGI

er det ikke lenger nødvendig å være permanent til stede på de lokale produksjonsenhetene, uansett hvor i verden disse er lokalisert. Kunnskapsarbeideren kan sitte hvor som helst hvor han har tilgang til Internett og bredbånd. Norge som et attraktivt land å leve i har alle forutsetninger for å være et Mekka for kunnskapsarbeideren. I 25 år har ingeniørene utviklet tekniske løsninger i verdensklasse til norsk sokkel.

Endringsevnen innen effektivisering av arbeidsprosesser, og vilje til samhandling med de nye kunnskapsarbeiderne er imidlertid dårlig blant 50 +. Før vi tar i bruk skattelette må vi få i gang et nasjonalt løft hvor innovasjon og våre unge og får samhandle med 50+ generasjonen, som faktisk har mye å bidra med. Ved siden av oljen kan vi nemlig bli best i verden innen energiteknologi. Internett, sanntid IKT og samhandling er de forløsende ord. Dermed kan verden betjenes, fra Norge.