Nyslipt sparekniv

Programmet «Ønskediktet» på P2, NRK, skal legges ned. Det er ikke fordi det ikke er ønsket. Det er fordi det er dikt.

Dikt koster penger for nyfattige NRK. Ikke bare skal lyrikerne ha penger, det skal også skuespillerne som leser diktene. Men vi venter fortsatt på beskjed om at P3 blir musikkfri fordi NRK ikke lenger har råd til TONO-avgift.

37 år

«Ønskediktet» har gått i 37 år. For enkelte av oss kan det i seg selv være en grunn til å endre eller til og med legge ned programmet - forandring kan jo fryde, i hvert fall hvert førtiende år eller så. Men dette er ikke et redaksjonelt valg. Det er en budsjettbeslutning.

NRK vil ikke la lisenspengene sine gå til honorarer til lyrikere eller skuespillere.

Nye NRK måler programmene sine i kostnad pr. minutt, og da finnes det to kostnader: lønn som løper uansett - og eksterne honorarer som det er surt å måtte gi ut. De siste årene har NRK bestemt seg for å smøre pengene sine tynt utover en rekke nye kanaler.

Samtidig har kunstnerorganisasjonene et problem. Fra monopoltida har de forhandlet fram rimelig bra kontrakter om bruk og gjenbruk av materiale. Men i dag er risikoen at de samme kontraktene priser dem ut av en statskanal med mer lyst til å bruke penger på ekspansjon, nye kanaler, markedskonkurranse og ny teknologi. I den nye teknologiens tidsalder kan det ligge mer penger i hyppig bruk med lav stykkpris enn sjelden bruk til god betaling.

Lyrikk mot u-hjelp

Hver gang programmer som særkjenner NRK legges ned, forsvinner noe av argumentasjonen for lisens, dersom de ikke erstattes av like verdifulle program. Smører man pengene for tynt, kan man ende med tre «P4-kanaler» på jakt etter lyttertall.

«Dagsnytt 18» tok opp diskusjonen om «Ønskediktet», og Jan Erik Vold sto igjen som forsvarer av tradisjon.

- NRK sier de vil levere noe bredt, men de ender opp med noe usselt, sa Vold. Tor Fuglevik mente på vegne av NRK at dette var en endring man fikk leve med. Men hans argumentasjon gikk over stokk og stein.

- I det forrige innslaget hørte vi om 13 millioner mennesker som dør hvert år - da er denne diskusjonen ute av proporsjon, sa Fuglevik.

Skulle den meldingen tas på alvor, er det et kraftig signal om innholdet i NRK framover. Riktignok er NRK all kringkastings mor i Norge, men argumentasjon av typen «Spis opp maten din, for barn sulter i Biafra» kunne vi blitt spart for.

Fugleviks argumentasjon kunne blitt kalt både banal og patetisk hvis den ikke var så usmakelig.

andreas.wiese@dagbladet.no