Nytt fra fronten

Kulturavdelingen i NRK blir mindre og mindre synlig i fjernsynstilbudet, men har nå etablert en forsvarslinje i P2: På onsdagskveldene kommer tre programmer på stripe: «Popfront», «Ordfront» og «Filmfront». Og premiere var det i går.

Ifølge Norsk Gallup bruker nordmenn mer enn tre timer daglig til å se på tv. Det er en økning på elleve minutter siden 1998. Internettbruken er i snitt økt med sju- åtte minutter - opp til et kvarter. Taperne har vært radio og papiraviser, som blir hørt og lest henholdsvis fire og sju minutter mindre per dag. Hver dag hører vi fortsatt to og en halv time på radio.

Kveldsradio

Det meste av lyttingen er nok i bil, om morgenen og på de jobbene som egner seg til slikt. Om kvelden lytter bare den harde kjerne. Men på onsdager på P2 kan de nå få bra valuta for lyttingen. De tre nye frontavsnittene i kulturlivet er en interessant pakke - selv om lengden på innslagene forutsatte god tid. 90 minutter er likevel mindre enn vi ser daglig på fjernsyn.

«Popfront» kl 19.30 var viet en av de særere musikerne, tyskeren Atom Heart som fra Chile gir ut en cd i måneden, i svært begrensede opplag. Atom Hearts musikk har han beskrevet som en design for omgivelser, det ble et ambient møte som kanskje illustrerte at avstanden mellom det smale og det brede slett ikke er så stor.

Business og respekt

«Ordfront» en halv time seinere var viet Lars Noréns oppsetning og urpremiere på sitt eget stykke «November» på Det Norske Teatret. Norén er av den mening at det bare er en tynn hinne mellom å leve et verdig liv og katastrofe - i dette programmet holdt så absolutt hinnen. Knut A. Hoem hadde fulgt to prøvedager på stykket, og intervjuet blant annet skuespillerne, dramaturgen og forfatteren selv. Resultatet ble en interessant, men også respektfull halvtime.

Mindre respektfull var «Filmfront». Der «Ordfront» behandlet teater som litteratur, behandlet «Filmfront»s Mikael Olsen Lerøen film som business. Det handlet om fire norske manus («1732 Høtten», «Insomnia», «Budbringeren» og «Sleepwalker») som er solgt til Hollywood, og om to norske regissører som får det til i den samme byen - mer samtaler om hvordan leve og overleve i bransjen enn noen estetisk tilnærming. Når Lerøen presset intervjuobjekter, var det for å få vite hvor mye man fikk for filmmanus i USA - og for rettighetene til «Insomnia» dreide det seg om godt og vel én million. Bra radio, det og.

For en anmeldelse av gårsdagens premiere på «Åpen post», se side 41.