DØDELIGHETEN KAN HALVERES: Fallet i dødeligheten blant barn under fem år var tre ganger raskere blant de fattigste i forhold til dem som var over fattigdomsgrensa, skriver artikkelforfatteren. Bildet er fra en fødeklinikk rett utenfor Beira i Mosambik. Foto: Luca Kleve-Ruud / Samfoto / NTB Scanpix
DØDELIGHETEN KAN HALVERES: Fallet i dødeligheten blant barn under fem år var tre ganger raskere blant de fattigste i forhold til dem som var over fattigdomsgrensa, skriver artikkelforfatteren. Bildet er fra en fødeklinikk rett utenfor Beira i Mosambik. Foto: Luca Kleve-Ruud / Samfoto / NTB ScanpixVis mer

Debatt: Barnedødelighet

Nytt håp for verdens barn

Verdens høye mødre- og barnedødelighet med store forskjeller mellom fattige og rike land er en av vår tids største etiske utfordringer.

Meninger

FNs tusenårsmål hadde som målsetting mellom 1990 og 2015 å redusere barnedødeligheten under fem år med to tredeler og mødredødeligheten med 75 prosent. Selv om disse målene ikke ble nådd, var det likevel stor framgang.

Tall fra 2013 viste at barnedødeligheten falt fra 90 til 43 dødsfall per 1000 levende fødte, en reduksjon fra nesten 13 til 6 millioner per år. Mødredødeligheten falt 45 prosent fra drøyt en halv million til 290.000. Fortsatt er disse tallene for høye, spesielt fordi de fleste av slike dødsfall kan forhindres med enkle midler.

PROFESSOR: Ola Didrik Saugstad.
PROFESSOR: Ola Didrik Saugstad. Vis mer

Dagens hastighet i reduksjonen i barnedødelighet betyr at 70 millioner barn under fem år mellom 2015 og 2030 vil dø av årsaker som kan forebygges. Noe må altså gjøres!

I 2015 lanserte verdens ledere nye mål fram til 2030. Man har identifisert 17 bærekraftige utviklingsmål (SDG). I motsetning til tusenårsmålene, som bare gjaldt fattige land, skal disse også omfatte alle. Fram til 2030 skal nyfødtdødeligheten ned til 12/1000 levende fødte, mer enn en halvering fra dagens nivå og under fem års dødelighet ned til 25/1000. Dette er fortsatt fire til seks ganger høyere enn dagens tall i Norge. Erfaringen fra flere land viser at spedbarnsdødeligheten kan halveres til 15/1000 billig, uten innføring av høyteknologisk medisin.

28. juni i år kom UNICEFs rapport «Narrowing the Gaps. The power of investing in the poorest children», som viser hvordan man effektivt kan redusere verdens barnedød. UNICEF har gjort analyser i 51 fattige land som til sammen har 400 millioner barn under fem år. Effekten av 35 helserelaterte intervensjoner hos de gruppene som ble definert som fattige i motsetning til dem som ikke var fattige, ble undersøkt.

Eksempler på disse er overvåking av gravide før fødselen, fødselsomsorg, vaksinasjoner, ernæring, behandling av nyfødte og spedbarn og helsetilbud til syke barn. Antall liv som kan reddes per dollar er omtrent dobbelt så stort blant de fattigste i forhold til de ikke-fattige. Fallet i dødeligheten blant barn under fem år var tre ganger raskere blant de fattigste i forhold til dem som var over fattigdomsgrensa.

Prosjektet reddet 1,1 millioner barneliv hvert år, hvorav 940.000 blant de fattige. UNICEF mener denne satsingen på 3,9 dollar per fattig barn er kostnadseffektiv.

UNICEF-rapporten er viktig for å prioritere den mest effektive interveneringen for å redusere barnedødeligheten. De fattigste må identifiseres og nås med billige, men effektive tiltak som vaksiner, bedre ernæring, svangerskapskontroll, sikre fødsler og gjenoppliving av nyfødte. Helsevesenet på distriktsnivå må styrkes.

Etter at verden i 2010 basert på norsk forskning bestemte at gjenoppliving av nyfødte best gjøres med vanlig luft, åpnet det opp for at man med enkle og billige hjelpemidler kan redde så mange som en halv million flere nyfødte barn årlig. UNICEF har vist en viktig vei for å redusere verdens barnedødelighet. Rapporten må studeres av alle, både offentlige og private aktører, som er opptatt av helsa til verdens barn.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.