Nytt nådeår for NRK2

NRK2 sliter stadig med å oppfylle sitt eget måldokument. Kanalen har etter sine to første år aldri vært i nærheten av seeroppslutningen på fem prosent som var målsettingen. Om lag 2,5 prosent har vært det høyeste.

  • Begrepene florerer i tv-universene, men publikum er uberegnelig og slett ikke så lett å plassere i båser. Det het «ung og urban», det het «mellom 18 og 35» og nå skal NRK2s sendeflate appellere til «de unge voksne». Hvem det er, burde framgå av sendeskjemaet, men det spriker stadig mellom alle målgrupper.
  • Kvelden går mot slutten med «Apropos». Det ledes nå av Marit Christensen, dyktig, delikat og dust, men uten den energi, temperatur og det sting som kler unge voksnes temperament. Det avslutter den såkalte nyhetstimen, som begynner med «Norge i dag», og som er svært populær blant gamle voksne. I tillegg til dette kommer programmer i det store spennet mellom «U» og kulturens Rolls Royce, «Hovedscenen».
  • Dette sendeskjemaet likner mer på en redusert allmennkanal enn en kanal spesielt laget for unge voksne. Resultatet er at den ikke har noen egen profil i det hele tatt. Den må altså konkurrere direkte med de andre kanalene og går derfor stadig tunge tider i møte.
  • Det er en kjensgjerning at den store massen av tv-seere, la oss kalle målgruppen «alminnelige nordmenn», og der hører også unge voksne til, klarer seg godt med tre eller fire kanaler med allment stoff med nyheter, sport og underholdning i alle variasjoner. Det seerne måtte ha behov for i tillegg, er spesialkanaler med musikk, natur, vitenskap eller sport. Slik er utviklingen i det trykte ords magasinverden, og slik er også utviklingen i fjernsynet.

De unge voksnes kveld skal starte med en såpe fra fotballmiljø. Den har fått god mottakelse, men blir nok mest populær hos tenåringene. Deretter lokkes det med ungdomssex i forskjellige varianter, men med hovedpreg som skravleshow i slekt med det rølpe-tv man har på et par av de kommersielle kanalene. Man skal ikke være særlig voksen for å ha behov for den kunnskapen som formidles der.

Slik NRK2 presenterer seg nå, er den ikke en kanal for spesielt interesserte, og som allmennkanal er den for svak til å nå ut av sin skyggetilværelse. Det er synd, for det er mye godt stoff der, og vi skal vente enda ett år med dødsdommen.