Nytt slagsmål om sidemålet

Prosa-redaktør Halvor Fosli starter ny målstrid. Han vil fjerne nynorskundervisninga for bokmålselever, mens nynorskelevene fortsatt bør lære bokmål.

- Bokmålselever bør lese nynorsk på samme måte som de leser svensk, dansk eller dialekt. Barn som klarer å lese Ibsens originaltekster, klarer også å lese Arne Garborg. Nynorsken bør være del av lesetreningen, ikke undervisning i grammatikk og rettskriving, sier Halvor Fosli til Dagbladet.

Lettere med bokmål

Fosli er oppvokst i Dalen i Telemark, og hadde nynorsk hovedmål den gang han gikk på skolen. Han mener at nynorskelevene fortsatt bør lære å skrive bokmål. Det er mer matnyttig og langt enklere enn det motsatte, mener Fosli.

- Nynorskfolket tar gjerne den arrogante tonen og sier at når de lærer å skrive bokmål, bør også bokmålfolk klare å skrive nynorsk. Men det er lettere å lære bokmål, det eksponeres man for i langt større grad. Det er som med popmusikk, det er lettere for ungdom å følge med på hva som skjer innen popen enn folkemusikken, sier Fosli.

I sin leder i nyeste utgave av det faglitterære tidsskriftet Prosa skriver han at sidemålsstilen, altså den skriftlige delen av sidemålsundervisninga, bør fjernes.

- Kvitter vi oss med tvangen, tror jeg også at nynorsken, i alle fall på kort sikt, vil tjene på det. Motviljen mot å lese nynorsk vil bli mindre. Nynorsken framstår mer og mer som et stivbeint skriftspråk, sier han.

Det finnes i dag ingen regel om hvor stor del av norskfaget som skal gå til sidemål. Hver lærer må selv vurdere når elevene har nådd læringsmålene.

Dinosaurer

- Bør vi også gå bort fra kravet om nynorskprosent i NRK og regelen om at offentlige brev skal besvares i den målform de er skrevet?

- Dette har jeg ikke tenkt over, men ja, jeg tror det. Disse reglene framstår som dinosaurer. Det er annen kvotering som er mer relevant enn kvotering etter målform. I kampen for mangfold sørger kvotering etter alder, kjønn eller etnisk bakgrunn for større mangfold enn kvotering etter målform, sier Fosli.

Han tror nynorsken vil dø ut. «På sikt vil nynorsken forsvinne, tror jeg, eller på et eller annet tidspunkt smelte sammen med bokmålet,» skriver han i sin lederartikkel.

- Nå gjelder slagordet «snakk dialekt, skriv bokmål», ikke «snakk dialekt, skriv nynorsk», sier Fosli.

Foreløpig har han fått få reaksjoner på artikkelen.

STARTER MÅLSTRID: Prosa-redaktør Halvor Fosli går inn for å fjerne nynorsk sidemål for bokmålselever. Nynorskelevene bør fortsatt lære bokmål, mener han. Fosli vil også ta vekk nynorskprosenten i NRK og fjerne regelen om at offentlige brev må besvares i den målform de er skrevet.