MÅ OMGJØRES: I dag er det styremøte ved Oslo Universitetssykehus der strategien skal legges for de neste fem årene. Den store fusjonen må reverseres, mener Bjørg Marit Andersen, tidligere avdelingsoverlege ved OUS-Ullevåøl.
Foto: Tore Meek / NTB scanpix
MÅ OMGJØRES: I dag er det styremøte ved Oslo Universitetssykehus der strategien skal legges for de neste fem årene. Den store fusjonen må reverseres, mener Bjørg Marit Andersen, tidligere avdelingsoverlege ved OUS-Ullevåøl. Foto: Tore Meek / NTB scanpixVis mer

Nytt spill om sykehusene

Kritikken fra pasienter og ansatte bare preller av.

SYKEHUS: Riksrevisjonens skarpe kritikk av Oslo universitetssykehus (OUS) ser ut til å prelle av. Fra pasientfronten ved OUS hevder viseadministrerende direktør at sykehuset har plass til kreftpasienter, hjertesyke barn og respiratorpasienter, mens fagfolk som er i direkte arbeid med pasientene sier de ikke har plass. Hvem forvalter sannheten?

Det er heller ikke plass ved Rikshospitalet for premature og dårlige spedbarn, noe som utsetter barna for ekstra stress og smitte som kan føre til varige skader og eventuelt død. Problemene for premature, dårlige spedbarn som flyttes fra Ullevål til Rikshospitalet ble varslet for ett år siden. Men fusjonen av prematuravdelingene fortsatte i samme hensynsløse fart. Blant voksne pasienter dukker den ene alvorlige pasientskaden opp etter den andre, til tross for at noen har «glemt» å melde. Dette er toppen av et isfjell der ansvarsløshet synes å gå i par med «effektivisering».

I dag er det styremøte ved OUS der det legges fram «Overordnet virksomhetsstrategi 2013-2018». Prosjektmålene omfatter «Rolle som lokalsykehus, områdesykehus, regionsykehus og sykehus med landsfunksjoner». En lokalisasjonsdebatt foregår på innsiden av det skjøre skallet til OUS. Og spillet går videre på egen hånd - uten hensyn til kritikken fra pasienter, pårørende, politikere, helsebyråkrater og personell.

Bjørg Marit Andersen
Bjørg Marit Andersen Vis mer

Før fusjonen i 2009 var de fire Oslo-sykehusene - i norsk og internasjonal målestokk - hver for seg store somatiske sykehus. I 2002 var antall senger ved Aker: 395, ved Ullevål: 788, ved Radiumhospitalet: 346, og ved Rikshospitalet: 579, til sammen 2108. I dag er sengetallet redusert ved OUS til 1550; en reduksjon på 550 senger. Dette tilsvarer nedleggelse av et stort sykehus som Akershus sykehus!

To meget alvorlige hendelser har skjedd rundt fusjoneringen. For det første: Oslo-sykehusene ble uprofesjonelt fusjonert til en uhåndterlig og stadig mer vaklende mastodont. Et kaotisk sykehus med både indre og ytre splittelser, og i strid med seg selv, så dagens lys i 2009. Resultatet er erkjent alvorlig for pasienter og ansatte.

For det andre: «Fusjonistene» garanterte økonomiske gevinster ved å redusere aktiviteten. Senger ble lagt ned mens turtallet på pasienter inn/ut steg formidabelt. Poliklinikkbesøkene gikk til vers. Siden det ikke var plass for pasienter i sykehuset måtte man på en fiktiv måte redde ventelistegarantien. Personell, utstyr og lokaliteter ble skviset som en sitron. Uoversiktlige, store avdelinger oppsto og pasienter ble nærmest lagt lagvis ved Rikshospitalet.

Det man ikke regnet med var at fusjonen ble en økonomisk gjøkunge som bare ble fetere, mer komplisert og gjeldstynget. Likevel kommer nye utspill for et storsykehus liggende strødd over og rundt en av landets travleste hovedveier; ring 3. Selv om dette synes utopisk de første 15- 20 år, er det sikkert egnet til å få blikket bort fra fadesene rundt OUS. For å konsolidere den nye visjonen, utpekes spillets svarteper - nå ryktes det at Ullevål skal legges ned. I tillegg til Aker!

Denne utviklingen og tankegangen kan reverseres. Det er på høy tid at OUS oppløses i sine enkelte faktorer og at man etablerer moderne, somatisk sykehusdrift innen en økonomisk drivverdig og pasientvennlig størrelse. Behandlingskapasiteten for Oslo må økes. OUS greier ikke dagens belastning, og enda mindre de hundre tusen nye Osloboere som kommer i løpet av de nærmeste åtte år.

Det må etableres fred i Oslo-områdets helsevesen igjen. Med Aker som et godt lokalsykehus for Oslo Øst og Grorud, Rikshospitalet med sin spisskompetanse og «second opinion»- funksjon for spesielle pasienter, Radiumhospitalet som nasjonens kompetansesenter på kreft, og Ullevål med sin enorme erfaring på de store medisinske sykdomsgruppene, som beredskapssykehus, traumesykehus og som den store allrounder innen sykehusdrift.

Følg oss på Twitter

De fire Oslo-sykehusene må reetableres og moderniseres som selvstendige, store sykehus.