Nyttige idioter for Chàvez

VENEZUELA: Tenk deg at president George Bush vinner et valg der kun 25 prosent av befolkningen deltar. Bush vinner valget fordi de offentlig ansatte er blitt tvunget til å stemme. Grunnen til at såpass få har avgitt stemme, er at valgene skal skje gjennom registrering av fingeravtrykk, og at man senere kan identifisere hva man har stemt. Siden man kan miste jobben i USA på grunn av politisk tilhørighet, kan man forstå at mange avstår. Videre er det skjedd at politiske sympatisører av Bush har skutt og drept opposisjonelle, og flere politiske motstandere forsvinner hvert år. Økonomien er et eneste stort kaos, hver sjette arbeidsføre innbygger er arbeidsledig, og de siste 5 årene har inflasjonen ligget på over 20 prosent. Under Bush sin ledelse er landet blitt mer og mer korrupt; fra 2004 til 2005 falt landet på Transparency International sin liste fra 114.plass til 130.plass. Men på tross av dette, starter Fremskrittpartiets Ungdom opp en støttekampanje for Bush! For noen idioter. For noen støttespillere av en diktator.Forestill deg dette scenarioet. Men bytt ut USA med Venezuela. Bytt ut Bush med Hugo Chàvez. Og bytt ut Fremskrittspartiets Ungdom med Sosialistisk Ungdom.

SVS UNGDOMSPARTI har altså startet en «solidaritetskampanje» med Venezuela. Grunnen til det er at Chàvez skal ha gjennomført en omfattende sosial reform, med utrydding av analfabetisme og bedre helsetilbud for folket. Det er for så vidt ikke uvanlig at forskjellige sosialistiske grupper aksepterer omfattende menneskerettighetsbrudd så lenge det offentlige sosialtilbudet er greit. Men Chàvez har ikke gjennomført noen omfattende velferdsendringer. Analfabetisme har ikke vært noe kjempeproblem i Venezuela, og under Chàvez, styre er andelen analfabeter sunket med bare rundt to prosent av befolkningen, slik at 93 prosent av befolkningen kan lese, mot 91 prosent før regimeskiftet. De 15 000 flere legene som er kommet til, har skjedd gjennom at diktaturet Cuba har byttet bort noen av sine leger mot rikelige mengder olje.Visse verdier skal ikke eller kan ikke ofres når man støtter en eller annen part. Hvor lenge skal man akseptere at venstresiden kan hylle mer eller mindre totalitære regimer så lenge de vifter med det røde flagget etterpå? Når presidenten i landet får 5 timers sending på den nasjonale tv-kanalen hver uke, mens man lager egne regler for å forhindre politiske motstandere fra å gjøre det samme, er noe alvorlig galt. Da hjelper det ikke at folk får et godt helsevesen.