Nyttige idioter?

Hvem er helsearbeidere best tjent med å ha i regjering?

TIL FELLES? Hva har de gamle krigere Carl I. Hagen og Fagforbundet Are Saastad til felles? Motstand mot dagens helseregime. Foto: Benjamin A. Ward/Dagbladet
TIL FELLES? Hva har de gamle krigere Carl I. Hagen og Fagforbundet Are Saastad til felles? Motstand mot dagens helseregime. Foto: Benjamin A. Ward/DagbladetVis mer
Kommentar

Før kveldens helsedebatt på tv: Det er tilløp til sprekkdannelser i de medisinskfaglige miljøer. Hittil har det tilsynelatende vært samlet front mot helsemyndighetene.  Men etter at professor i medisinsk etikk, Jan Helge Solbakk, i en kronikk i Aftenposten midt i valgkampen nærmest kastet seg inn på de borgerliges side, så det ut til at andre professorer våknet til dåd.

Hans kronikk ble bejublet og videresendt av Helsetjenesteaksjonens leder Torgeir Bruun Wyller. Helsetjenesteaksjonen ble startet av ham og en gruppe leger som i mange år har vært misfornøyd med byråkratisering og markedstenkning i helsevesenet. Særlig økte misnøyen i forbindelse med sammenslåingen av sykehusene i Oslo-området.

Helseminister Jonas Gahr Støre plukket effektivt fra hverandre Solbakks argumentasjon i NRK Søndagsavisen få dager etter at etikkprofessorens kronikk sto på trykk. Solbakk er mot dagens regjerings bruk av innsatsstyrt finansiering, men virket i nevnte sending blind for at Høyre og Frp vil ha mer av den.

Professor Pål W. Gulbrandsen ved Oslo Universitetssykehus og Ahus angrep seinere Solbakk i samme avis for å ha sluttet seg til hylekoret mot New Public Management.

Jeg for min del spør: Hvem er ikke i mot en mislykket og importer styringsideologi? For hvor mange år siden ble denne modellen forlatt? Hvor ødeleggende er det ellers at myndighetene holder et øye med ressursbruken og effektiviteten i en sektor som bruker 115 milliarder kroner årlig, som nå er lovet ytterligere 12 millarder og som sysselsetter langt over 100 000 personer?

Gulbrandsen skriver:" Historien har vist at sykehusene under helsefaglig ledelse ikke var i stand til å holde sine budsjetter. Gjennom å argumentere med etikk konstruerer aksjonen en tilsynelatende tverrpolitisk enighet". Dette tilslører ifølge Gulbrandsen at politiske skillelinjer handler om fordeling av ressurser. Han mener, og det er også mitt inntrykk, at helsetjenesteaksjonen later som ressursbegrensning ikke finnes. Gulbrandsen tror heller ikke leger og andre helsearbeidere, trass i sin idealistiske innstilling, vil yte mye utover å få betalt for det: "Idealisme iført kjortler og sandaler er nok passé", skriver han.
ed
Sosialmisinerne Per Fugelli og Steinar Westin har begge i hver sin kronikk i Aftenposten kremtet forsiktig mot de rådende vinder i sitt laug. Ingen av dem liker styring av helsevesenet etter prinsipper fra industrien. Men de har samtidig advart mot hva slags helsetjeneste som vil følge i kjølvannet av en regjering med Høyre og Frp. Derfor jubler ingen av dem aktivt over Helsetjenesteaksjonen.

Westin skriver: Jeg er usikker på om Helsetjenesteaksjonen har sett klart nok at det også nå foran dette stortingsvalget er snakk om to veier for helsetjenesten." "De som tror at det blir mindre kjøp, salg og anbudsbyråkrati i helsetjenesten med en blå-blå regjering, kan bli skuffet. Det gjelder også Helsetjenesteaksjonens entusiaster for en mindre byråkratisk og toppstyrt helsetjeneste".

Fugelli streker enda tydeligere opp at man foran valget står foran et viktig veiskille i helsepolitikken.

Kanskje er det ille, men verre kan det bli.

Aksjonismen mot dagens helseregime har mange tilhengere og favner alt fra Fremskrittspartiet og Høyre, via SV og Senterpartiet til Klassekampen. Det må forklares med at den helsefaglige opposisjon mot Arbeiderpartiet, som er det eneste parti som holder fast på dagens system, spriker i alle retninger, og alle fraksjoner næres av mer eller mindre forstandige professorer.

Aksjoner som ledes av professorer med medisinsk ekspertise vil alltid få oppmerksomhet. De har faglig autoritet og stor tillit i befolkningen. Nettopp som ubestridte autoriteter på sitt felt, bør de være oppmerksomme på hvem de låner legitimitet til. De bør jo beholde tilliten.

Det er all grunn til å spørre hvor tverrfaglig og nøytral Helsetjenesteaksjonen er? Hvorfor de vil aksjonere foran Stortinget lørdagen før valget? Vil  aksjonene bringe dem nærmere målene? Har den politisk slagside? Sykepleierforbundet har holdt armlengdes avstand til aksjonen og publiserer i stedet en spørreundersøkelse som viser at kommunestyrerepresentanter for Høyre og Frp ikke ser noe galt i at ansatte får dårligere lønns- og pensjonsforhold når helse- og omsorgstjenester i kommunene settes ut på anbud og privatiseres. De kan rett og slett ha egennytte av ikke å være nyttige idioter.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.