ØNSKER GRENSE:  Torbjørn Røe  Isaksen.
ØNSKER GRENSE: Torbjørn Røe Isaksen.Vis mer

Nyttige krav til elevene

Karakteren må gjenspeile kompetanse.

Meninger

Bør det stilles krav til elever i den videregående skole om at de ikke kan ha et fravær på over femten prosent i et fag før de ikke får standpunktkarakter? Det er ønsket fra Kunnskapsdepartementet, og sytti prosent av høringsinstansene slutter seg til. Målet er å få ned fraværstallet. Dersom det åpner for bruk av skjønn og rimelige unntak, er det grunn til å tro at en slik grense vil virke i tråd med hensikten, og gjøre eventuelle konflikter med elever med høyt fravær lettere å løse. Bekymringen er at de bakenforliggende årsakene til fraværet ikke vil bli tatt tak i hvis skolen kan slippe taket i en elev etter at grensen er overskredet, men det er ikke nødvendigvis noen årsakssammenheng her. Det kan være at alarmklokkene som ringer når fraværsgrensen nærmer seg, kan få både elever og lærer til å ta tak i problemene.

Et flertall av skoler og lærere går inn for å gjeninnføre en fraværsgrense, som ble fjernet i 2009. Mange opplever at det for eksempel er en utfordring knyttet til elever som har skyhøyt fravær, men møter opp på enkelte prøver, og som med foreldrene i ryggen argumenterer for å få karakter. I en Sintef-rapport fra 2012 kom det fram at blant seks tusen respondenter hadde halvparten skulket minst en gang de siste tre månedene, mens en av fire hadde løyet om ugyldig fravær og sagt de var syke. Alle som har vært skoleelever, husker øyeblikkets fristelse til å bli i senga eller prioritere en ureglementert utflukt. Da vil det være ryddig og tidsbesparende å kunne vise til en kontrakt mellom skole og elev, som innebærer at slike valg ikke kan gjøres helt uten konsekvenser.

Så finnes det andre grunner til at det er vanskelig å være på skolen. En fraværsgrense vil måtte kunne håndheves med skjønn, særlig hva angår totimersfag, der det er lett å bikke femten prosent. Kronisk sykdom må holdes utenfor fraværsprosenten. Det foreslåtte unntaket for politisk engasjement og tillitsverv er fornuftig. Innvendingene som går ut på at elever er stresset og søvnløse og derfor må få slippe fraværspress, er mindre overbevisende. Dette er problemer en må forsøke å løse, ikke bare akseptere, samtidig som karakteren må gjenspeile en reell kompetanse og overblikk på et fagområde. Det er vanskelig å se for seg at en regel som bestreber seg på at elevene skal ha dette overblikket, er noe de vil være lei seg for i ettertid.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.