Obama vant nominasjonskampen

«Dette dytter jo bare USA nærmere president McCain. Den tause majoriteten kommer aldri til å velge Obama.

Christine

«Obama og Hillary forsvinner i glemmeboka etter presidentvalget... De har opptrådt så klønete at det er nærmest utrolig. McCain blir USAs neste president. Lik det eller ikke.

Tor«Det kan umulig bli verre en hva det har vært med Bush administrasjonen. Uansett hvem som vinner kan det kun bli bedre.

Jada«Hillary som visepresident betyr en god del automatiske stemmer. Det gir også det demokratiske partiet en god sjanse til å bearbeide en lang og vanskelig valgkamp for å bli selve presidentkandidaten. Det er mye ondt blod i begge leire, og det er en svakhet når man står overfor et mer forent republikansk parti.

Jeppe«Clinton som visepresident vil være en katastrofe for Obama. Hun vil benytte enhver anledning til å fremme seg selv og dolke ham i ryggen.

Christian«Obama virker sterk nå, men når valgkampen begynner på alvor, så blir det fort åpenbart hvem det er som har erfaring av disse to, og kan innføre positive og virkelige forandringer, og det er McCain. Obama har sjarm, men ingen politisk tyngde.

Neo Ceon«Obama står for forandring, selv om den neppe vil bli så dyp som både han selv og andre håper/frykter.

Hans