Objektive krav

«Hjernevask»-debatten fortsetter.

||| I et debattinnlegg i Dagbladet 21. mars hevder sosiologiprofessor Ketil Skogen at «naturvitenskapelig forskning foregår i en samfunnsmessig kontekst mange naturforskere ikke forstår, ikke interesserer seg for, eller på prinsipielt grunnlag avviser som irrelevant» og at «evolusjonsteorien ikke kan ses uavhengig av det samfunnet den ble til i». Skogens poeng skulle være at «vitenskapen ikke er nøytral», - at den er «farget» av våre ulike interesser og sympatier, og at dette blir et problem om det benektes.
 
Skogen overser at det ikke er den samfunnsmessige konteksten eller de sosiale eller historiske omstendigheter teorier og hypoteser blir til under som bestemmer hvorvidt teorier eller hypoteser er sanne eller gale.

En mengde faktorer leder selvsagt vitenskapsfolk frem til deres teorier og hypoteser: politiske, religiøse, moralske, meteorologiske, økonomiske, kulturelle, psykologiske, subjektive og objektive faktorer, men hvorvidt en teori eller hypotese er sann eller gyldig får vi ikke svar på før de er formulert slik at de kan testes enten via observasjon eller eksperimenter. Vitenskapen får sin særegne karakter, ikke fra elimineringen av forutsetninger, fordommer og intuisjon, men i kontrollen en upartisk natur med sine objektive krav utøver over dem. Testing kan sies å holde fordommer, forutsetninger og intuisjon i sjakk.

Å hevde at vitenskapen ikke er nøytral er å blande interesse med gyldighet. Interesser og ulike sympatier leder vitenskapsfolk til å forske på det de finner interessant, men teoriers og hypotesers sannhet eller gyldighet bestemmes ikke av interesse, motivasjon eller sympatier. Uansett hvilke sympatier eller interesser som driver frem en teori eller hypotese, politiske, moralske eller religiøse, må teoriene likevel testes for å finne ut om det de beskriver er sant eller ikke. Var alle drevet av de samme interesser ville forskningen blitt svært smal og lite konstruktiv og bredde i interesser frembringer kunnskap på langt flere områder enn vi ellers ville fått.