Obstfelder, Sigbjørn

Navn:

Sigbjørn Obstfelder

(1866-1900)

Bosted:

Stavanger, USA og flere av Europas hovedsteder

Yrke:

Forfatter og teknisk tegner

Biografi:

Sigbjørn Obstfelder hadde teknisk utdannelse, og i perioden 1890-91 oppholdt han seg i USA hvor han arbeidet som teknisk tegner. Som 25-åring kom han tilbake, og debuterte året etter som lyriker med to dikt i Samtiden (1892). I 1893 ga han ut samlingen «Digte». Han publiserte siden dikt i aviser og tidsskrifter.

Obstfelder reiste ellers mye i Europa, og oppholdt seg en tid i Frankrike. Her ble han inspirert av franske diktere. I løpet av sin forfattertid skrev han både romaner og skuespill, men det er først og fremst lyrikken han blir husket for.