I dag kom dommen i Nerdrum-saken. Foto: Agnete Brun / Dagbladet
I dag kom dommen i Nerdrum-saken. Foto: Agnete Brun / DagbladetVis mer

Odd Nerdrum dømt til fengsel

Nerdrum-saken avgjort i lagmannsretten.

(Dagbladet):Odd Nerdrum er dømt til fengsel i et år og åtte måneder av Borgarting Lagmannsrett. 

Ett år av straffen ubetinget. Ettersom kun to tredjedeler av straffen skal sones, vil det si at Nerdurm må sitte åtte måneder i fengsel, opplyser forsvarer John Christian Elden til Dagbladet.

Kraftig redusert dom Beløpet Nerdrum nå er dømt for å ha unndratt er på 6,9 millioner kroner, omtrent syv millioner kroner mindre enn beløpet i tiltalen.

Både straffen og beløpet han er dømt for å ha unndratt er kraftig redusert fra de tidligere dommene mot Nerdrum. 

-Vi er rimelig fornøyde, sier Elden til Dagbladet.

Faktum som Lagmannsretten nå legger til grunn, er i tråd med Dagbladets avsløringer høsten 2012.

Den gangen skrev Dagbladet at de nye avsløringene viser at Nerdrum høyst sannsynlig har skattet av alle inntekter, men at dokumentene ikke gir svar på om han skattet til feil land eller feil tid.
- Vi gleder oss over at Nerdrum nå blir trodd på det han, også ved hjelp av Dagbladet, har kunnet dokumentere, sier Elden.

- Vurderer å anke straffen - Hvordan ser Nerdrum på å skulle sone i fengsel?

- Å anke straffeutmålingen noe vi kommer til å diskutere, men vi har ikke tatt en avgjørelse ennå, sier Elden.

- Hva synes Nerdrum om dommen?

- Han noterer seg resultatet, og at retten ikke er enig med ham i at han ikke skulle skatte av de 900 000 dollarne da de ble satt i bankboksen, selv om han fortsatt står på sitt når det gjelder det punktet.

Bankboksen Sentralt i saken står Nerdrums bankboks i Østerrike, der han oppbevarte 900 000 dollar i kontanter. Nerdrum hevder at de lå der etter en avtale med Forum Gallery, som sikkerhet i tilfelle erstatningskrav for Nerdrum-malerier som ble ødelagte som følge av at han hadde brukt dårlig maling. Nerdrum mener derfor at pengne formelt ikke tilhørte ham så lenge de lå i bankboksen, og at han ikke skulle skatte av dem før de ble tatt ut.

Denne forklaringen fester retten ingen lit til, og viser blant annet til Nerdrums endrede og uriktige forklaringer underveis i saken.

«Lagmannsretten er ikke i tvil om at Nerdrum med støtte fra galleriet bevisst har konstruert forklaringen», heter det i dommen.

Retten skriver også at skattesviket er gjennomført på en «særlig utspekulert måte».

Rundans av overføringer Årsaken til at beløpet Nerdrum nå er dømt for å ha lurt unna er lavere enn tidligere, er at retten finner at de ikke kan se bort fra at to overføringer fra galleriet til Nerdrum høsten 2002, på 450 000 og 325 000 dollar, i all hovedsak besto at penger som tidligere ble oppbevart i bankboksen.

Disse to overføringene har av tidligere rettsinstanser blitt plusset på beløpet som sto i bankboksen.

Retten nå også kommet til at de to overføringene ble oppgitt til beskatning i Norge og på Island, slik Dagbladet avdekket i 2012. Det gis imidlertid ingen formildende verdi, da retten mener overføringene er en del av en hvitevaskingsoperasjon for å skjule at pengene stammet fra bankboksen.

Rykende uenige Da saken ble behandlet i retten for tre uker siden, var partene rykende uenige om hva som er faktum i saken.

- Det kommer vitne etter vitne, dokument etter dokument, som peker i retning av at Nerdrums forklaring stemmer, men det vil ikke påtalemyndigheten tro på, sa forsvarer John Christian Elden la ned påstand om at Nerdrum måtte frifinnes.

Han gikk også til kraftig angrep på politiets etterforskningsjobb i saken.

Aktor Abjørg Lykkjen, konstituert statsadvokat, ba derimot om at kunstneren måtte fengsles i to år og ti måneder.

- Vi vet at Nerdrum innhentet råd fra profesjonelle aktører om hvordan dette (skatteundragelse, journ. anm.) skulle gjøres. Det er straffeskjerpende at dette er nøye veloverveid. Det er brukt både advokater og revisorer for å skjule sannheten, sa Lykkjen.

Opphevet av Høyesterett Kunstneren Odd Nerdrum (70) sto tiltalt for å ha unndratt 13,8 millioner kroner fra skattemyndighetene i Norge, i perioden 1998-2002. I 2011 ble han dømt til to års fengsel av Oslo tingrett, men anket til lagmannsretten som skjerpet straffen til to år og ti måneder. Retten fant ingen formildende omstendigheter. 

Aktor i Nerdrum-saken, konstituert statsadvokat Asbjørg Lykkjen. Foto: Torbjørn Berg / Dagbladet
Aktor i Nerdrum-saken, konstituert statsadvokat Asbjørg Lykkjen. Foto: Torbjørn Berg / Dagbladet Vis mer

Nerdrum anket til Høyesterett som på sin side opphevet dommen mot Nerdrum og sendte den tilbake for ny behandling i lagmannsretten. Høyesterett mente dommen var for dårlig begrunnet på to sentrale punkter som deier seg om en stor del av beløpet i tiltalen.

I slutten av mai i år, ble saken behandlet på nytt i Borgarting lagmannsrett over fem dager. Nerdrum fikk også godtatt ønsket om at to av de fire legdommerne skulle ha økonomisk fagbakgrunn. Det er dommen fra denne behandlingen som kom i dag.

To parallelle saker Samtidig med straffesaken, har Nerdrum gått til sivilt søksmål mot staten fordi han mener han har betalt for mye i skatt. Saken dreier seg i all hovedsak om de samme beløpene som han sto tiltalt for å ha unndratt. 

I den sivile saken fikk Nerdrum medhold i tingretten på at han har blitt ilagt dobbel skatt for et beløp på 700 000, som han i sin tid oppbevarte i en hemmelig bankboks i Østerrike. Nerdrum tapte likevel saken, fordi retten mente han selv var ansvarlig for at han ikke hadde hjulpet med å bringe klarhet i saken på et tidligere tidspunkt. Kunstneren fikk dermed ikke tilbakebetalt skatt.

Også denne dommen ble anket, men han tapte også i Lagmannsretten. Der valgte retten å ikke ta stilling til om det har skjedd en dobbeltbeskatning, men kom til at Skatt Øst ikke kunne klandres for å ha konkludert som de gjorde om Nerdrums inntekter. 

Nerdrum forsøker nå å få også den sivile saken inn for Høyesterett.

 

Nerdrums forsvarer John Christian Elden. Foto: Torbjørn Katborg Grønning / Dagbladet
Nerdrums forsvarer John Christian Elden. Foto: Torbjørn Katborg Grønning / Dagbladet Vis mer