Ødegaards altfor billige poeng

OVERSATT LITTERATUR: I min kommentar «Alt eller ingenting» mandag 26.03 skrev jeg at Thorvald Steen har vært leder i PEN. Det har han ikke. Beklager Steen, men det er vel ikke akkurat en fornærmelse. Videre antok jeg at Knut Ødegaards «Kringsjå: Utvalgte dikt» 2005, redigert av Thorvald Steen, var identisk med Ødegaards Norlas-støttede «Selected poems» 2006.. En nokså naturlig slutning, som altså viste seg ikke å stemme. Til mitt forsvar må jeg si Ødegaards oversettelsesvirksomhet er et nokså uoversiktlig terreng. Ingen på forlaget hans, Cappelen, var i stand til å svare på hvor mange titler han var oversatt med. De kunne heller ikke gi et klart svare på om «Utvalgte dikt» var identisk med «Selected poems». Dette var noe Ødegaard selv styrte med, kunne de opplyse om.

LIKEVEL er det faktafeil, som jeg bare må beklage. Og i mitt lønnkammer ergre meg over. Ikke fordi mitt «konspiratoriske korthus faller», som Knut Ødegaard påstår i sin kommentar 28.03. Kun fordi det gir ham noen altfor billige poeng. Kommentaren var ment som en undring over bla Norla-lederen Gina Winjes påstand om at det er boka alene som teller i oversettelsespolitikken. Når jeg så sjekket Norla-støttede titler, var det en rekke naturlig navn som glimret med sitt fravær. Mens forfattere som jeg, til Ødegaards bestyrtelse, tillater meg å plassere i mellomsjiktet, var overveldende representert. At både Steen og Ødegaard er svært aktive utenfor den rene forfattervirksomheten, førstnevnte bl.a. som Norlas styreleder, styrker ikke akkurat Winjes påstand om at boka alene teller. Selv om de helt sikkert har det formelle i skjønneste orden.

TIL SLUTT: Olaf Bull er kun oversatt til ett språk Henrik Wergeland likeså. At Ødegaard selv mener han fortjener å bli oversatt til 21 språk, med et selv for forlaget ukjent antall titler, får stå for hans egen regning. Ja, og Norlas selvsagt.