Odølsk

Det må åpenbart være et savn at Dagbladet, VG, Aftenposten og andre organer ikke bruker dialekten fra Odalen. Det har noen kreative sjeler gjort noe med: På hjemmesida Odalizer kan du finne nettutgavene til de nevnte aviser oversatt til den eneste gyldige språkform. Her kan du også finne den bearbeidede siden til Hjemmet Doktor online, der spørsmålene nå lyder slik: «Je sovner itte om kvelden», «Forelsket i ærbeskamerat», «Urinveisinfeksjon - Hå er det?». Ja, ja. Slik lever dei der. http://vaggen.net/Odalizer.html