OED gambler med Barentshavet

OLJE: Statssekretær Liv Monica Stubholt i Olje- og Energidepartementet (OED) beskylder oss i Dagbladet 25. mai for å blande kortene i vårt innlegg om departementets utlysning av sårbare oljeområder i Barentshavet. Dessverre er det Olje- og Energidepartementet som står for både kortblandingen og gamblingen.

OED har vurdert å lyse ut de samme sårbare oljeområdene gjennom to forskjellige prosesser: Både den ordinære 20. konsesjonsrunden, og den såkalte «Tildeling i forhåndsdefinerte områder» (TFO).

Statens Forurensningstilsyn og Direktoratet for Naturforvaltning har advart kraftig mot å gjøre disse områdene tilgjengelig for oljeindustrien, enten det skjer gjennom den ene eller den andre ordningen. Likevel velger altså OED å lyse ut de sårbare områdene gjennom den ene ordningen, attpåtil før den åpne høringsrunden i den andre ordningen er avsluttet.

Stubholt har rett i at områdene som nå er utlyst har blitt åpnet for oljevirksomhet gjennom Forvaltningsplanen for Barentshavet. Men hun unnlater å nevne at de ligger i et område der forvaltningsplanen slår fast at man må gå svært varsomt fram. Dette har fått Direktoratet for Naturforvaltning til å uttale at det vil stride mot intensjonen i forvaltningsplanen dersom disse blokkene lyses ut til oljeindustrien gjennom TFO-ordningen. Men også her velger OED altså å overkjøre egne miljøeksperter.