- Offensivt som bare pokker

For tre uker siden kjøpte han halve Universitetsforlaget, og for tre dager siden tok han kontroll over landets største bokhandelkjede, Libris. Offensivt, mener Geir Mork som har gjort Gyldendal til landets største - noen vil si grådigste - forlag.

- Geir Mork, med Gyldendals oppkjøp de siste ukene er du landets ledende forlagskapitalist. Trives du i rollen?

- Jeg stortrives som sjef i Gyldendal.

- Forventer du at politikerne, som gir forlagsbransjen privilegier som momsfritak og innkjøpsordning, fortsatt skal se forskjell på deg og kapitalister uten kulturkappe, som for eksempel de tidligere Libris-eierne Røkke og Gjelsten?

- Jeg forventer at samfunnet skal måle oss på det vi gjør: Bøkene vi utgir, hvordan vi forvalter det ansvaret vi har og tar. Gyldendal utga mer enn 1300 bøker i fjor, det er mye, det.

- Har ikke utviklingen i forlagsbransjen gjort den til forveksling lik andre bransjer?

 • Fra Brattvåg, Sunnmøre
 • Litteraturforsker og -kritiker
 • Dr.philos. på avhandlingen «Den reflekterte latteren. På spor etter Arne Garborgs ironi.» (1990)
 • Direktør for skjønnlitterær og generell seksjon hos Gyldendal i 1991. Adm. dir. samme sted fra 1.6.95.

  - Det ville det bare være dumt å benekte. De samme mekanismene som virker i samfunnet for øvrig slår inn i bokbransjen også.

  - Ville det da være urimelig om politikerne fratok bokbransjen privilegiene?

  - Presset mot den nasjonale skriftkulturen er ikke avtakende, snarere økende. Jeg ser ikke at det kulturpolitiske grunnlaget for støtteordningene er svekket.

  - Burde ikke forlagsbransjen, med så sterke konsentrasjoner, kunne bære dette kulturansvaret uten hjelp fra staten?

  - Jeg tror ikke at kvaliteten på skriftmedier som bøker og aviser ville tjene på at momsfritaket ble borte.

  - Hvorfor er det så viktig for Gyldendal å kontrollere bokhandeler? Er det ikke nok å drive flere forlag, bokklubber og distribusjon?

  - Bruk andre verb enn «kontrollere». Vårt oppkjøp er ikke defensivt, men offensivt som bare pokker. Vi går ikke inn for å stoppe noe, men sette inn større kraft i bokhandlene.

  - Gyldendals posisjonering er kommet langt. Når er du, eventuelt sammen med Aschehougs William Nygaard, klar til å gi bokbransjens avtaleverk dødsstøtet og erklære markedet for fritt og uregulert? For det er jo dit dere skal?

  - Det er ikke dit vi skal. Gyldendals ledelse har konsekvent hevdet at vi var nødt til å få et liberalisert system hvis vi skulle kunne forsvare fastprisen. Det har vi fått, og jeg kommer til å forsvare fastprisen så lenge det er pust i meg. Men faller den, skal Gyldendal klare seg uten, også.

  - Tar jeg helt feil hvis jeg sier at man må være naiv for ikke å se Gyldendals bokhandeloppkjøp som ledd i en posisjonering fram mot bortfall av fastprisen?

  - Ja. Posisjonering, ja, men drevet mot helt andre mål.

  - Forfattere og forståsegpåere bekymrer seg over at den nå enda sterkere Gyldendal/Aschehoug-dominansen skal utrydde de små og mellomstore forlagene, og dermed true det litterære mangfoldet. Ser du poenget, og hva synes du eventuelt om det?

  - Jeg slutter meg til en sånn holdning. Og hvis jeg trodde vi var i nærheten av en faresituasjon, ville vi ha tenkt oss godt om. Men vi er jo ikke der, det er ingen mangel på forlag i Norge.

  La meg heller snu det: Hvordan ville det stå til med mangfoldet uten et par store forlag, med store forlags ressurser til å gi ut et bredt spekter av bøker?

Geir Mork (f. 1955) Fra Brattvåg, SunnmøreLitteraturforsker og -kritikerDr.philos. på avhandlingen «Den reflekterte latteren. På spor etter Arne Garborgs ironi.» (1990)Direktør for skjønnlitterær og generell seksjon hos Gyldendal i 1991. Adm. dir. samme sted fra 1.6.95.
Geir Mork (f. 1955) Fra Brattvåg, SunnmøreLitteraturforsker og -kritikerDr.philos. på avhandlingen «Den reflekterte latteren. På spor etter Arne Garborgs ironi.» (1990)Direktør for skjønnlitterær og generell seksjon hos Gyldendal i 1991. Adm. dir. samme sted fra 1.6.95. Vis mer
STØRST: Geir Mork og Gyldendal er for øyeblikket størst på Sehestedts plass. Der Mork ser størrelse som muligheter on garanti for kvlitet, ser andre monopolisering, posisjonering og grådighet.