VIL TREKKE SEG: Onsdag morgen ga Carl I. Hagen stortingsgruppa i partiet beskjed om at han vil trekke seg som vararepresentant for å kunne bli valgt til medlem i Nobelkomiteen.

 Foto: Jørn H Moen / Dagbladet
VIL TREKKE SEG: Onsdag morgen ga Carl I. Hagen stortingsgruppa i partiet beskjed om at han vil trekke seg som vararepresentant for å kunne bli valgt til medlem i Nobelkomiteen. Foto: Jørn H Moen / DagbladetVis mer

Nobelkomiteen:

Ofre alt for Nobelkomiteen?

Carl I. Hagens mangelfulle kvalifikasjoner til å sitte i Nobelkomiteen blir mer og mer åpenbare.

Meninger

Carl I. Hagen ønsker seg mest av alt i verden en plass i Nobelkomiteen. Han ble djupt såra og vonbroten da FrP ikke innstilte ham forrige gang han uttrykte ønske om komitéplass. Det er Hagens ønske det har dreid seg om, ikke det at han skal være spesielt kvalifisert til dette vervet.

Alle de andre politiske partiene fremhever at det er uheldig om Hagen blir medlem av Nobelkomiteen, siden det blir en uheldig samrøre når han er innvalgt vararepresentant til Stortinget. Av frykt for ikke å bli innvalgt, har han nå meddelt Stortinget at han ønsker å trekke seg fra stortingsvervet.

Grunnloven fastslår at det er en plikt til å stille som innvalgt. Demokratiet er tuftet på kontrakten mellom de som stemmer og de som velges inn. Denne tilliten er avgjørende også for tilliten til andre samfunnsinstitusjoner.

Når Hagen setter sitt eget personlige ønske om å tre inn i Nobelkomiteen foran Grunnlovens ordning og den demokratiske kontrakten, så undergraver han den tilliten vårt samfunn er bygget på.

Nobelprisen gis ofte til personer og organisasjoner som motarbeider makthavere i land som ikke respekterer demokratiet og rettsstaten. Å omgå Grunnloven for å sikre en politisk pamp posisjoner, er noe vi kjenner fra land vi ellers ikke ønsker å sammenligne oss med.

Carl I. Hagens mangelfulle kvalifikasjoner til å bekle dette vervet blir mer og mer åpenbare. Og det blir også behovet for at Stortinget har tydeligere regler for forvaltningen av denne – enn så lenge – prestisjetunge fredsprisen.