...Og bare Høyre sto igjen

SKOLE: SVs kunnskapsminister har forandret kursen. Veksten i antall privatskoler, som truet med å undergrave fellesskolen og privatisere utdanningssystemet, er blitt stoppet. I stedet satses det på skolen og fellesskapsløsningene, både rammene rundt skolen og skolens innhold forbedres. Skolebyggene rustes i historisk høyt tempo og sikrer bedre arbeidsforhold for både elever og lærere. Og gjennom Kunnskapsløftet i skolen ønsker vi å gjøre det til en selvfølge at alle som går ut av skolen kan lese, skrive, regne, kan engelsk og fungerer sosialt. SV-skolen skal gi elevene selvsikkerhet og mestringsfølelse, og gi ulike mennesker like muligheter.

SELVSAGT er det bittert for Høyre at velgerne ikke ville ha deres privatiseringsløsninger for de privilegerte. Men kritikken fra Høyres Eriksen Søreide og Gundersen i Dagbladet dd.mm.åå blir i beste fall komisk; de har ikke fulgt med i timen. De påstår at SV ikke er opptatt av leksehjelp og viser dermed lite annet enn at de ikke har lest Stortingsmeldingen om sosial mobilitet i skolen særlig godt. Vi må derfor opplyse Høyre om at leksehjelp der blir omtalt som et sentralt virkemiddel for å sikre sosial utjamning i skolen. Det betyr at ordningene med leksehjelp i skolen vil bli videreutviklet og utvidet. Stortingsmeldingen er et viktig grep i arbeidet med å gjøre samfunnet litt mer rettferdig, slik at alle skal få muligheten, ikke bare de få. Derfor har den fått tittelen «...Og ingen sto igjen».

SAMTIDIG er det overraskende at nettopp Høyre er opptatt av sosiale ulikheter i skolen. Er logikken slik at Høyre i regjering er opptatt av privatskoler, mens i opposisjon er de opptatt av sosiale ulikheter? Den dagen Høyre innser at utjamne sosiale forskjeller mellom folk ikke er det samme som å gå på tomgang, er de bedre rustet til å delta i debatten om skolen.