Og paven er katolsk

NORDLANDSPRESTEN Petter Dass får gjennomgå på grundig vis i Dagbladet 26/6. Rune Blix Hagen ser ut til å finne det overraskende at Dass, i likhet med de aller fleste prester på slutten av 1600-tallet, var skeptiske til overtro.Det interessante er ikke at Blix Hagen er skeptisk til ortodoks, luthersk forkynnelse. Også mange moderne prester bærer på samme skepsis i dag. Det til tross for at det hver eneste søndag blir bekjent i alle kristne kirker at Jesus Kristus en gang skal «dømme levende og døde». Så er det ikke dermed sagt at Petter Dass kommuniserte denne sannhet på en god måte. Han var vel også barn av sin tid.Derimot er underlig hvor mye sympati Blix Hagen har å tilby den nordnorske overtro. Han mener at Dass søkte å «frata folket en velutviklet kulturarv og klokskap basert på overleveringer gjennom mange generasjoner». Denne klokskapen er knyttet til aktiviteten til healere, håndspåleggere, drømmetydere og eksorsister, for å nevne noe av det Blix Hagen selv trekker fram.De fleste kristne vil nok fortsatt kalle dette overtro - og ikke klokskap. Også mange andre vil mene at mye folkelig overtro var bakstreversk og helt uvitenskapelig. Dessuten kunne den spre rikelig med redsel og tvangstanker. At Rune Blix Hagen ser ut til å hylle astrologi, healing og drømmetydning, vitner om et ganske sært ståsted.Så hvorfor skriver han en kronikk om Petter Dass når budskapet er at tradisjonell overtro er å forstå som «kloke menneskers helsebringende gjerning»? Er det fordi det er lettvint å angripe klassisk kristen tro for å tilegne seg kronikkplass i Dagbladet?