Og så kommer tenårene

Begrepet tenåring kan få en ny betydning. Kvisete ungdom med tannregulering kan bli erstattet med «generasjon tenåring». For hva skal vi kalle tiåret 2010 til 2019?

I en avstemning :på nettet i går var det klart flertall blant Dagblad-leserne for å kalle neste tiår for «totusentallet». Språkforsker Finn-Erik Vinje, som foreslår «nullnulltallet» fnyser av folkets stemme.

- Det er jo helt vilt, utbryter han.

Nytt problem

- Totusentallet står for «det neste hundreåret». Det forslaget må begraves syv fot under jorda, humrer han. Vinjes eget forslag høstet ikke like god mottakelse. Bare 17 prosent av leserne ønsker nullnulltallet som en betegnelse på det neste tiåret.

Men etter nullnulltallet oppstår et nytt problem. For hva skal vi kalle årene etter 2010? Tenårene? Også her har Vinje en klar favorittbetegnelse:

- Det bør hete titallet.

Historisk presedens

- Det er ingen historisk presedens i Norge, hverken for 00-tallet eller det påfølgende tiår, sier Vinje. Han foretrukne betegnelse på tiåret etter nullnulltallet er «titallet».

- Og her er det jo en svensk presendens. I svensk litteratur har vi de såkalte «tiotallisterna», en gruppe litterater som debuterte i perioden 1910-1920.

Danskene baler også med hvordan de skal angripe det forestående tiåret. «Null-tallet» og «ti-tallet» er forslag som har blitt luftet i den danske avisa Politiken.

HYSTERI: Tenårene er en periode for de store følelsene.