Øk satsingen på demens

Ingress

Meninger

Årets TV-aksjon går til Nasjonalforeningen for folkehelse og deres arbeid for å styrke forskning på og behandling av en av våre mest utbredte folkesykdommer. Over 70 000 mennesker i Norge har Alzheimer eller en annen form for demens. I løpet av de neste tiårene vil antallet fordobles. Det haster derfor å satse både på økt kunnskap, medisinsk innsats og pleietilbud.

Eldreomsorg har lenge vært blant politikernes fremste valgkampsaker. Vi husker alle Jens Stoltenbergs løfte om at det skulle skinne av eldreomsorgen før han ga så mye som en krone i skattelette, mens Frp har sagt at en styrking av eldreomsorgen er et av partiets høyest prioriterte saker i regjering. Det er likevel noe uklart hva partiene legger i sekkeposten eldreomsorg. Dagens eldre er langt i fra en ensartet gruppe. Mange er spreke og aktive pensjonister. Astrid Nøklebye Heiberg går på en ny runde som statssekretær i en alder av 77 år og sa i den forbindelse at det var mye bra med å være pensjonist, men ikke langtidspensjonist. For denne gruppa er man allerede i gang med å tenke nytt når det gjelder arbeid og pensjon. I den andre enden er eldre som begrenses av ulike sykdommer og trenger hjelp og pleie. En del vil fortsatt være i stand til å bo hjemme, eller i omsorgs-boliger ved hjelp av blant annet moderne teknologi. Men en stor gruppe er så svekket av demens at de trenger pleie 24 timer i døgnet.

Den politiske debatten har i hovedsak handlet om sykehjemsplasser og mindre om innhold. Sykehjemmene er i altfor stor grad blitt oppbevaringsplasser i livets siste fase, hvor det skorter både på bemanning, kompetanse og behandling. Geriatri er et forsømt fagområde innen medisin med liten status. Det skyldes blant annet manglende satsing på forskning og stillinger. Det er trist at det må en TV-aksjon til for å samle inn penger til et felt det offentlige burde ha investert mer i, men gledelig om aksjonen sporer til økt satsing på kompetanse.

Kommuner bør fortsatt ha det primære ansvaret og lære av dem som lykkes best, men regjeringen må sørge for å investere tilstrekkelig i kunnskap på et område som vil berøre en stadig større del av befolkningen i åra som kommer.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.