Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Meninger

Mer
Min side Logg ut

Spillpolitikk:

Øk vernet av spillerne

Den nye stortingsmeldingen om pengespill trenger kraftigere tiltak enn det som er foreslått.  

UNNTATT REGLENE: Regjeringen setter krav om registrert spill også hos Norsk Rikstoto, og det er bra. Men av en eller annen grunn skal disse vernetiltakene ikke gjelde de om lag 160.000 bingospillerne. Foto: NTB Scanpix
UNNTATT REGLENE: Regjeringen setter krav om registrert spill også hos Norsk Rikstoto, og det er bra. Men av en eller annen grunn skal disse vernetiltakene ikke gjelde de om lag 160.000 bingospillerne. Foto: NTB Scanpix Vis mer
Meninger

Regjeringen har falt ned på en god konklusjon i spørsmålet om hvordan pengespillmarkedet skal reguleres: Enerettsmodellen er utvilsomt den ordningen som best ivaretar hensynet til sårbare spillerne. Men politikerne må ta kraftigere virkemidler i bruk enn det regjeringen legger opp til i stortingsmeldingen «Alt å vinne». Sårbare spillere trenger sterkere beskyttelse mot kyniske pengespillaktører og enerettsmodellen et sterkere vern mot konkurranse.

Mellom 140–200 utenlandske selskaper retter seg i dag mot norske kunder, fordi det norske markedet er svært attraktivt. Nordmenn bruker mye penger på spill og er langt fremme teknologisk. Derfor pøses det på med reklame fra aktører som ikke har tillatelse til å tilby spill i Norge. De bruker smutthullene som finnes på nett eller via TV-kanaler som sender fra utlandet, til å lokke spillere utpå.

Et vedtak om at fortsatt bare Norsk Tipping, Norsk Rikstoto og den norske bingobransjen skal få tilby spill i Norge, slik Stortinget etter alt å dømme vil gjøre når de behandler stortingsmeldingen om spill i løpet av våren, vil ikke stoppe andre aktører fra å prøve seg. De utenlandske selskapene, som gjør seg «norske» ved å kalle seg Folkeautomaten, Norges-automaten, Maria Bingo eller andre norskklingende navn, utgjør fortsatt bare en smal nisje (10-14 prosent) av det norske markedet. Det bør derfor være fullt mulig å begrense og hindre denne aktiviteten.

Vi som kjenner problemene pengespill kan gi, ser at spillavhengighet gir alvorlige konsekvenser både for spilleren, familie, venner og arbeidsplass. Mange opplever skam og oppsøker helsehjelp seint. Det er ikke uvanlig å slite med depresjon og selvmordstanker. Store økonomiske tap og høy gjeld gjør at mange må leve med ettervirkninger av problemene i veldig lang tid.

Spillmeldingen anerkjenner disse problemene. Men for at enerettsmodellen skal bestå og sikre at færrest mulig utvikler spillavhengighet, må det flere tiltak inn på disse fem områdene:

Blokkering: 15 land i EU opererer med ulike løsninger for blokkering av spillnettsider som ikke har lisens til å tilby spill i landet, som for eksempel Danmark, Belgia og Frankrike. Regjeringen foreslår å utrede en pop-up med forbrukerinformasjon. Det mener vi er en for svak løsning. Vi ønsker oss en mest mulig virksom blokkering.

Betalingssperre: Regjeringen vil gjøre betalingssperren mer effektiv og støtter at betalingsforbud oppdateres til å gjelde ny teknologi, inkludert betaling via tredjepartsløsninger. Det er viktig å gjøre noe ganske fort med denne sperren, for dagens måte å gjøre det vanskeligere å spille hos ikke-lovlige tilbydere, er for svak. Vi mener også at Stortinget må følge opp Hamarutvalgets anbefalinger om at Lotteritilsynet bør kunne kreve årlig rapportering fra bankene på transaksjoner til bestemte spillselskap og betalingsleverandører og pålegge bankene å avvise transaksjoner til bestemte spillselskap.

Registrerte spillere: Regjeringen setter krav om registrert spill også hos Norsk Rikstoto, og det er bra.

Men av en eller annen grunn skal disse vernetiltakene ikke gjelde de om lag 160.000 bingospillerne. Vi mener kravet om registrert spill også må gjelde bingo. Registrering av spillere bidrar til å sørge for at aldersgrenser overholdes, det gir mulighet for ulike løsninger for begrensninger og det gir et kontaktpunkt for å følge opp spillere med problematisk spillatferd.

Stopp reklamen: Å redusere faren for spillproblemer kan ikke bare handle om spill innenfor tryggest mulig rammer, men også om å dempe reklametrykket og spillmengden folk eksponeres for. Det sendes 64 reklameinnslag for pengespill i timen, og vi vet at det er de med størst tilbøyelighet for spillavhengighet som også er de som lettest blir påvirket av reklame. Dette mener vi ikke vektlegges tungt nok i den nye stortingsmeldingen.

Norge må fortsette arbeidet med andre avsenderland for å stoppe strømmen av spillreklame døgnet rundt. Her må politikerne på banen. Ideelt sett burde all spillreklame forbys. I den norske debatten påpeker Norsk Forening for Spillproblematikk at også spillreklame for norske lovlige aktører bør forbys. Uansett bør også den hjemlige tillatte spillreklamen begrenses, og det må utvikles andre målemetoder for reklameomfang enn pengebruk.

Stopp medvirkerne: Lovverket er veldig klart: Å promotere spill som ikke har tillatelse til å drive i Norge er ulovlig. Likevel er det en rekke mediebyråer og reklamebyråer som utvikler denne reklamen, eller såkalte spillambassadører som bruker sin kjendisstatus til å promotere slike spillselskap.

Dagens lovverk gir mulighet til å gå etter disse sakene. Det anerkjenner også spillmeldingen, men vi oppfatter at det skorter (litt) på viljen til å sette makt bak kravene. Lotteritilsynet må få enda bedre virkemidler. For eksempel bør Lotteritilsynet få mulighet til å ilegge straffegebyr, ikke bare tvangsmulkt, dersom pålegg om stans av ulovlig reklame ikke følges. Gebyrene må ligge på et nivå som antas å ha preventiv effekt. I tillegg må Lotteritilsynet få utvidet mulighet til å granske saker, bl.a. med tilgang til offentlige registre og mulighet til å kreve framlegging av opplysninger.

Vi er glade for at Stortinget nå ser ut til å vedta en mer helhetlig spillpolitikk der ansvarlighet og hensynet til mennesker med spillproblemer skal veie tyngst. Men skal den nye politikken være virksom og vare over tid, må vernet mot aktørene som først og fremst vil tjene mest mulig penger, styrkes. Når politikerne nå prinsipielt går inn for en enerettsmodell, så bør de samtidig benytte seg av alle tilgjengelige virkemidler for å verne om modellen og norske spillere.

Utforsk andre nettsteder fra Aller Media