Øker kultursatsingen med 780 millioner

Regjeringen øker blant annet tilskuddet til operaen med 48,1 millioner kroner.

SKAL PRESENTERE BUDSJETTET: Kulturminister Anniken Huitfeldt skal presentere kulturbudsjettet kl. 13. Regjeringen øker satsingen på kulturformål med 780 millioner kroner. Foto: Sara Johannessen/Scanpix
SKAL PRESENTERE BUDSJETTET: Kulturminister Anniken Huitfeldt skal presentere kulturbudsjettet kl. 13. Regjeringen øker satsingen på kulturformål med 780 millioner kroner. Foto: Sara Johannessen/ScanpixVis mer

||| Statsbudsjettet for 2011 legges som kjent fram av finansminister Sigbjørn Johnsen i dag.

Og under regjeringens kultursatsing finner vi en økning på 780 millioner kroner.

Av den summen går 643,7 millioner kroner til å oppfylle kulturløftet.

Under kulturløftet ligger regjeringens mål for kulturlivet, og for den statlige ressursbruken til kulturformål.

Hovedsatsingene for 2011 er blant annet regjeringen foreslår å øke tilskuddet til momskompensasjon for frivillige organisasjoner med 212 millioner kroner.

I en pressemelding skriver regjeringen at satsningen på momskompensasjon bidrar til å styrke rammevilkårene for frivillig sektor.

Mer til operaen
Finansminister Johnsen foreslår også å øke bevilgningen til Den Norske Opera & Ballett med et samlet beløp på 48,1 millioner kroner.

Det skal gå til blant annet dekning av økte kostnader som følge av endringer i overenskomster med Operaens musikere og økt husleie til langsiktig vedlikehold av operabygget.

Neste år skal det gå 20 millioner mer til satstingen på regionale teatre, men satstingen på orkestre økes samlet med 25,9 millioner.  

Blant annet øker tilskuddet til Oslo-Filharmonien med nærmere 10,6 millioner kroner.

Regjeringen ønsker også å øke tilskuddet til visuell kunst, arkitektur og design med 16,2 millioner kroner.

Til prosjektering av Nasjonalmuseets nybygg på Vestbanen foreslås det 160 millioner kroner over Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets budsjett.

Nasjonalbiblioteket kommer også tilsynelatende godt ut neste år.

Det foreslås nemlig en økning på 19,2 millioner kroner til Nasjonalbiblioteket, hvor av tre millioner går til digitalisering og til utvikling av digitale tjenester i folke- og fagbibliotekene.

Økt tilskudd til film
Bevilgningen til Arkivverket økes med 14 millioner kroner, og av den summen går tre millioner til sikring av elektroniske arkiv.

Norsk film får også økt tilskuddet i 2011.

I kulturbudsjettet meldes det at satsingen på film øker med 32 millioner kroner i 2011. Økningen skal blant annet sørge for en styrking av produksjonsmidlene til dokumentar, fjernsynsdrama og kinofilm.

Også dataspillfansen kan glede seg over budsjettforslaget.

Det foreslås nemlig å etablere en innkjøps- og utlånsordning for dataspill i bibliotekene. Regjeringen foreslår å bevilge to millioner til innføring av en slik ordning fra 2011.

Landets nasjonale kulturbygg ser også et økt tilskudd.

Regjeringen foreslår nemlig 163 millioner kroner i tilskudd til nasjonale kulturbygg.

Dette er en økning på 5,1 millioner kroner fra 2010.

I tillegg foreslås det en bevilgning på 54,5 millioner kroner til igangsetting av den planlagte restaureringen av Eidsvollsbygningen.

• De samlede overføringene til kulturformål har ifølge regjeringen økt med cirka 3,3 milliarder kroner i perioden 2006-2011.

503 Service Unavailable

Error 503 Service Unavailable

Service Unavailable

Guru Meditation:

XID: 948614302


Varnish cache server