Okkupert og fiendtlig

GAZA: I tilknytning til Palestina er de fleste internasjonale rettsregler brutt. At okkupanten Israel nå forsøker å fraskrive seg ansvaret for den okkuperte befolkningen gjennom å erklære den som fiendtlig, føyer seg inn i rekken. En befolkning på 1,5 millioner, over 80 % flyktninger under FNs ansvar, overlates til okkupantens forgodtbefinnende. I stedet for å skjerpe kravet om at Israel gjør slutt på okkupasjonen fra 1967, tier verden når Israel strammer grepet. Fordi Hamas har tatt kontrollen i Gaza, i tråd med valgresultatet i januar 2006, tillater verden seg å akseptere okkupantens overgrep. («Vi liker ikke Hamas».)

Israel trakk tropper og bosettinger ut av Gaza høsten 2005 og erklærte slutt på okkupasjonen. Men grenser, luftrommet og havet utenfor forble under israelsk kontroll. Den «indre» okkupanten ble borte. Den «ytre» ble. I tillegg er Gaza jevnlig angrepet med artilleri, bakkestyrker, fly og helikoptre og fra sjøen. Gaza er fortsatt okkupert.

Den israelske nasjonalforsamlingen har besluttet at Gaza er «fiendtlig territorium». Alle virkemidler kan tas i bruk for å bekjempe det man oppfatter som truende (men som reelt sett er en lovlig motstand mot okkupasjon). Forsyninger kan stoppes; mat, drivstoff, vann og elektrisitet. Gaza skal sultes ut. Israelske banker bryter med banker i Gaza. Økonomiske transaksjoner opphører og tilførselen av valuta tar slutt. Noe så enkelt som utbetaling av lønninger vil stoppe opp.

Som okkupant har Israel ansvar for befolkningens ve og vel. I kjølvannet av det internasjonale samfunnets isolasjon av det Hamas-kontrollerte styret i Gaza, satser Israel på at verden vil akseptere at de fraskriver seg ansvaret de har i henhold til internasjonal rett.

Hvor er protestene og reaksjonene? Utvilsomt ville økonomiske sanksjoner mot Israel som okkupant hatt store virkninger, så avhengig landet er av samhandling med resten av verden. Det norske pensjonsfondet har investert stort i Israel. Hva er etikken om ikke brudd på sentrale internasjonale konvensjoner skal føre til at man avvikler denne bruken av norske midler?