Økokrim sjekker Finne-salg

I dag går kunstkjøper Conny Askvig til politiet og anmelder Adamsøy AS for brudd på åndsverkloven. Da vil Økokrim vurdere hele Finne-saken på nytt. - Jeg føler meg lurt, fastslår Askvig.

- Får vi en anmeldelse, er vi selvfølgelig nødt til å vurdere den. Hvis vi finner ut at dette ikke hører hjemme hos oss, kan vi sende den til det rette distrikt uten å vurdere innholdet. Men det er noe vi selvfølgelig må vurdere konkret om vi får den, sier førstestatsadvokat Bård Rune Hansen i Økokrim til Dagbladet.

Overbevist

Conny Askvig er svært glad i Ferdinand Finnes bilder. I høst besøkte hun minneutstillingen på Bogstad Hovedgård og kjøpte «Sangen fra havet», som skal være ett av et opplag på ti. Det betalte hun 31000 kroner for.

Hun var overbevist om at bildet var signert av Finne selv. Det er det ikke.

- Jeg fikk overhodet ingen informasjon om at enkelte av bildene hadde et stempel istedenfor en signatur. Det står heller ingenting på bildet om hvor det er trykket, slik åndsverkloven krever.

Askvig kjøpte bildet av Adamsøy AS, som hun nå anmelder til politiet for brudd på åndsverklovens paragraf 52.

- Jeg føler meg lurt. Dette bryter med all etikk. Ferdinand Finne var en fantastisk kunstner, elsket av hele Norge. Det er helt forferdelig hvordan kunsten hans blir behandlet.

Liten skrift

I mars besøkte Conny Askvig en utstilling med Finne-bilder som Adamsøy AS arrangerte i Oslo. Der kjøpte hun nok et Finnebilde, og fikk en kjøpekontrakt nesten identisk med den hun fikk på Bogstad gård. Forskjellen er at denne gangen er det kommet til et avsnitt med liten skrift som opplyser om at bildet er utstyrt med et stempel og ikke en signatur.

- Seinere så jeg det samme bildet i en av Finnes bøker. Der er fargene totalt annerledes enn i mitt bilde. Jeg er klar over at sånt kan skje når bildene trykkes opp på forskjellige tidspunkt, men usikkerheten gjør at jeg hever kjøpet av begge bildene. Nå håper jeg at alle Finne-bilder som kan være trykt opp ulovlig blir tilbakekalt, og at folk som er lurt får erstatning, sier Askvig.

Ønsker klarhet

Thore J. Eltons advokat Jarl Borgvin Dørre sier at Elton ønsker klarhet omkring hva som har skjedd.

- Elton har hele tida sagt at han vil være åpen for en granskning fra Økokrim, uten å ta stilling til spørsmålet om ansvar. Vi tar en anmeldelse til etterretning, sier Dørre.

I går ble det klart at alle misfornøyde kjøpere av Finnes grafikk kan få pengene tilbake.

- Eltons generelle holdning er at de som ikke er fornøyd, kan få hevet kjøpet, sier Borgvin Dørre.

Dagbladet lyktes i går kveld ikke i å få tak i advokaten til Adamsøy AS, Henrik A. Christensen.

DYRE BILDER: 31 000 kroner betalte Conny Askvik for Ferdinand Finnes «Sangen fra havet».Foto: ROBERT S. EIK