Økt mistrivsel, skader og dødsfall

Dette er det grimme, konkrete resultatet av sosial dumping.

AVGJØRENDE: Sikkerhet på arbeidsplassen. Foto: NTB Scanpix
AVGJØRENDE: Sikkerhet på arbeidsplassen. Foto: NTB ScanpixVis mer
Meninger

NRK Nyhetsmorgen kunne i går melde om en urovekkende rapport fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Arbeidsinnvandrere som bor i Norge er mer utsatt for å skade seg på jobben enn andre arbeidstakere. De er også mer utsatt for mobbing og trakassering. Det kommer fram i en rapport som oppsummerer forskningen på arbeidsinnvandrere i Europa, inkludert Norge - og Canada.

Forsker Tom Sterud ved STAMI minner om at det dreier seg en stor gruppe mennesker i Norge, 400 000 sysselsatte, som har innvandrerbakgrunn. Og som vi ifølge forskeren vet lite om, størrelsen til tross. Rapporten gir nemlig ikke svar på om utslaget i statistikken skyldes at mange av dem jobber i risikoyrker, eller om det skyldes andre ting som språkproblemer og manglende sikkerhetsopplæring.

Likevel vet vi nok til å kjenne igjen funnene i rapporten fra tidligere. I 2017 kunne Arbeidsmiljøinstituttet og STAMI fortelle at utenlandske arbeidere har 1,5 ganger så stor risiko for å dø arbeidsulykker som nordmenn. Den undersøkelsen kunne peke på at hovedforklaringen var at en større andel av utenlandske arbeidstakere har farligere jobber enn de norske, kortere tid hos arbeidsgiver og mindre stabil arbeidstilknytning. Fellesforbundet pekte i den sammenheng på at et godt organisert arbeidsliv er avgjørende for å redusere denne typen riskoearbeid. Virksomheter som har tillitsvalgte, verneombud og partsforhold med arbeidsmiljøutvalg vil være nøkkelen for å skape en god sikkerhetskultur.

Disse undersøkelsene er bevisene på at vi har et problem i Norge, med et arbeidsliv som i mange tilfeller ikke lever opp til de standardene, lovene og reglene som er fastsatt. Det går til syvende og sist ut over oss alle, fordi vi er med på å undergrave grunnleggende livsvilkår for store deler av folkene som bor her i landet. Det ødelegger også arbeidskulturen for alle andre som jobber i de samme yrkene.

Det er økt mistrivsel, skader og dødsfall som er det grimme, konkrete resultatet av sosial dumping. Og det er rapporter som dette som forteller oss hvorfor politikk som motvirker sosial dumping er noe norske folkevalgte bør ha som en av sine høyest prioriterte saker.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.