Økte renter neste år

Ingress

Meninger

Sentralbanksjef Øystein Olsen sier til flere medier at han tror bankene vil øke sine utlånsrenter neste år. Det til tross for at Norges Banks styringsrente mest trolig vil holde seg stabilt på 1,5 prosent gjennom hele året. Årsaken er at banker og andre finansinstitusjoner må styrke sin egenkapital i tråd med nye internasjonale krav. Faktisk har bankene lenge styrket sin egenkapital ved hjelp av økt rentemargin, som er forskjellen mellom bankenes innlåns- og utlånsrente. Hvert eneste kvartal har de store bankene i Norge lagt fram regnskaper med rekordstore overskudd. Det har igjen fått kursene på bankaksjer til å stige til glede for bankenes eiere. Det har lenge vært en aksept for dette i det norske markedet. Protestene har mer rettet seg mot at førstegangsetablerere må ha så mye som 15 prosent i egenkapital for å få lån, enn mot at bankene tar for friske marginer på sine utlån.

Disse slumrende tilstander har passet vokterne av norsk økonomi. Gjennom økte rentemarginer har bankene gjort en del av jobben til Norges Bank ved å bremse husholdningenes gjeldsvekst. Normalt ville en ønsket oppbremsing skje ved at Norges Bank satte opp sin styringsrente. Men på grunn av krisetilstander i Europa er renta hos Norges handelspartnere svært lav. Av hensyn til norsk valutakurs kan ikke Norges Bank sette opp renta for å dempe boligprisveksten. Hvis Norge har en særnorsk høy rente, vil det styrke norsk valutakurs som igjen vil svekke norsk industris konkurranseevne. Men at DNB, Nordea og de andre bankene øker rentene litt overfor sine innenlandske kunder har ikke samme ødeleggende effekt på konkurranseevnen. Samtidig ser Finansdepartementet og Norges Bank at høyere utlånsrenter til kundene gjør norske banker mer robuste.

Slik sett er alle hovedaktørene i norsk finanssektor passelig fornøyde. Bankkundene hører til stadighet at boliglånsrenta er historisk lav, og er følgelig happy. Bankene tjener penger som gress og er enda mer happy. Sentralbanksjef Øystein Olsen og finansminister Siv Jensen er glade for at bankene ikke vakler og at bankkundene ikke går i fakkeltog. Derfor tror Olsen at bankene vil tøye strikken enda litt mer for å klare økte egenkapitalkrav og for å tjene like mye som de har gjort i år. Det minner om kartelltilstander. Som igjen bereder grunnen for økt konkurranse om bankkundene. Vi imøteser det i 2014.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.