OL i 2014 i samiske farger

Det har vært avholdt åpne møter i Tromsø om OL i 2014 der det samiske langt på vei har vært forbigått i stillhet. Stikker undertrykkingen av det samiske fortsatt så dypt? spør John Gustavsen.

SKAL TROMSØ LYKKES i å få de olympiske vinterlekene i 2014, bør byen raskt presentere et nyskapende kulturprogram. Hvorfor ikke satse stort på det samiske, slik erfaringene fra Lillehammer taler for? Den 23.6. kommenterte nestlederen for Tromsø 2014 AS, Tove Karoline Knutsen, en kronikk i Dagbladet 13.6. av professor Nils Aarsæther på en høyst forbausende måte. Den skyldes artisten Knutsens fravær av gode argumenter for det jeg regnet med hun kan svært mye om, kunst og kultur. Knutsen har som kjent også ledet Festspillene i Nord-Norge og blitt spurt å bli kulturminister i en Ap-regjering.

DA LILLEHAMMER søkte om OL, la en inn et omfattende kulturprogram i søknadspakken, verdt bortimot en halv milliard kroner. Tove Karoline Knutsen har ved en rekke anledninger lovet oss et «eksotisk», «magisk» og «spektakulært» OL i Tromsø. Hva disse fagre ordene betyr, er ikke så lett å bli klok på. Tromsø vinner vel ikke OL-verden ved å vise solskinnsopptak fra godværsdagene om vinteren. Hvorfor ser vi så lite til Knutsens visjoner om et flott kulturprogram? Da Ingar Sletten Kolloen, leder for kulturprogrammet under Lillehammer-OL, besøkte den nordnorske kulturkonferansen i april, la han vekt på at Tromsø lenge før 2014 bør ha klart et kulturprogram og bruker mye av midlene på forhånd for å vise tilskuere og TV-seere hva byen har å by på. Kolloen ga Tromsø det råd straks å satse på et sentralt samisk innhold. Ja, det samiske burde utgjøre kjernen i selve kulturprogrammet. Hvordan kunne Kolloen hevde dette? Han viste blant annet til at det var det samiske innholdet i kulturprogrammet som scoret høyest da en etter lekene i 1994 evaluerte det hele.

TROMSØ-PRESSEN UNNLOT unnlot langt på vei å nevne Kolloens forsvar for det samiske. Tove Karoline Knutsen har, som en god kjenner av samisk kultur, gjort det samme i de intervjuer jeg har sett med henne. Hun vil sikkert kunne fortelle oss at hun er begeistret for samisk kultur, for Mari Boine og andre. Men som artist og profil for et OL i Tromsø, ville hun ha vunnet på å gå videre i de spor som Ingar Sletten Kolloen trakk. Knutsen har nærmest fortiet at det fins samisk kunst av høy kvalitet utafor hennes stuedør. Hvorfor? Det har vært avholdt åpne møter i Tromsø om OL i 2014 der det samiske langt på vei har vært forbigått i stillhet. Et unntak er profesor i urbanisme, arkitekt Knut Erik Dahl, som har vært inne på hvordan OL-anleggene kunne ha samisk design og kanskje arkitektur.

STIKKER UNDERTRYKKINGEN av det samiske så dypt at en fortsetter med å bruke de gamle hersketeknikkene? Eller tør OL-komiteen satse på en samisk arena? Vi ser nå f.eks. hvordan samer markerer seg på fotballarenaen ved at samelandslaget 28. juli skal spille landskamp mot Nord-Kypros på Alfheim stadion i Tromsø. Samtidig skal det avvikles flere kulturarrangementer i byen. Tove Karoline Knutsen skal her få ideen om et kultur-OL med det samiske i sentrum gratis. Lene Hansen fra Riddu Riddu-festivalen som sitter i OL-komiteen, har alt tegnet et spenstig bilde av hvordan reisende til Tromsø i framtida kan bli møtt av samisk design, logoer og bruk av basisfargene rødt, gult, grønt og blått. På flyene mot nord kunne flyvertinnene opptre i samiskinspirerte drakter. Til og med flygeruniformene kunne gis et samisk preg, og hvorfor ikke flyene? Ved et 2014-OL kan vertskapet godt opptre i samiskinspirert design. Knutsens nære overordnede i OL-komiteen, Tor Lægreid, er direktør for hurtigruteselskapet TFDS. Skipene kunne seile med mer samisk kvalitetskunst om bord. Her kunne arrangeres konserter for reisende om sommeren, seminarer om hva et Tromsø-OL vil by på av samisk og annen kunst og kultur. Om ikke Lægreid går for ideen, kan kanskje kollega Tor Strand i OVDS i Narvik kapre den.

VINTERSTID KAN Prestevanns-området på Tromsøya organiseres som en samisk siida eller campus. Det samiske teatret Beaivvás («lille sol») kunne i februar spille uteteater i samarbeid med Hålogaland Teater. Teatret samarbeidet i 2003 nært med Shakespeares Globe i London og spilte Hamlet ved IceGlobe Theatre i Jukkasjärvi. I år spilte Svenska Samiska Teatern Macbeth . Dette var virkelig «spektakulært» med månen og nordlyset som noe av designen. På toppen av alt smeltet bygget til 10 millioner kroner ned i april/mai? Hva kaller vi slikt?

TROMSØ KUNNE la samiske mestere innen knivsmedkunst invitere kolleger fra hele verden til workshops. I Balsfjord bor knivkunsteren Håvard Larsen, en olympisk mester i faget. En kunne arrangere andre internasjonale utstillinger og program med samisk innhold, f.eks. med joikeopera av Inga Juuso, en artist i toppklasse som er altfor lite kjent utafor Sápmi. Mulighetene for et sprudlende kulturprogram med både samiske og andre utøvere er storartet til stede. Det forbauser meg ikke at Tor Lægreid eller leder av Tromsø 2014, Erlend Rian, ikke flagger for dette. Men det er høyst besynderlig at en så framtredende politiker og profilert artist som Tove Karoline Knutsen gjør det samme. Ved å framheve det samiske, ville Knutsen ha lagt inn et viktig moment for hvorfor Tromsø bør arrangere OL i 2014: Å vise verden samenes land og kultur, 200 år etter at Norge ble fri fra åket under danskekongen.

EN KONSERVATIV olympisk kultur med beskjeden evne til nytenkning, kunne en også demonstrere nye arktiske idrettsøvelser: reinkappkjøring med slede, snørekjøring på ski med rein, skilassotevling som alternativ til skiskyting, trugeløp i djupsnø, maratonlangrenn på 200-300 kilometer, vannpolo i isvann, synkronsvømming mellom isflak, seilas på isflak i Tromsøsundet, isskulpturbygging, snødesign, snøscootercross og annet. Urfolk som indianere og aboriginere har fått tjenerrollen under OL-seremonier. Så er de blitt sendt til glemsel og fattigdom. Er det dette som er strategien for et Tromsø-OL når det gjelder bruk (og kast) av velvillige samer? Eller vil vi få se en OL-søker som i full utfoldelse markerer at Tromsø er en urfolksby, slik ordfører Herman Kristoffersen så generøst har talt for?