KONTROLL: Dagbladets avsløring av ureglementert salg av forsvarsmateriell førte til høring i kontrollkomiteen. Her må utenriksminister Børge Brende og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide svare for blant andre komiteleder Martin Kolberg.
KONTROLL: Dagbladets avsløring av ureglementert salg av forsvarsmateriell førte til høring i kontrollkomiteen. Her må utenriksminister Børge Brende og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide svare for blant andre komiteleder Martin Kolberg.Vis mer

Stortinget knebler vaktbikkja

Olemic Thommessen burde aldri blitt stortingspresident

Dagbladet mener: Oppsiktsvekkende desavuering av Stortingets kontrollkomité.

Meninger

Stortingspresident Olemic Thommessen (H) ble lørdag gjenvalgt med knapt flertall. Han har et historisk svakt mandat og er dermed lite kvalifisert til en jobb som har som oppgave å være samlende. At Høyre insisterte på å beholde en så splittende kandidat, er en oppsiktsvekkende desavuering av Stortingets kontrollorganer som har kommet med skarp kritikk av stortingspresidenten ved flere anledninger.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har fått økende oppmerksomhet de seinere åra. Særlig Martin Kolberg (Ap), som ledet komiteen i forrige periode, har vært utsatt for kritikk og blitt beskyldt for å blande seg inn i saker Stortinget angivelig ikke har noe med. Kritikerne har fremstilt Kolberg som egenrådig, tross at behandlingen i komiteen viser at han har hatt bred støtte og tillit, og at komiteen har vært samkjørt. Opposisjonen er anklaget for å misbruke komiteen til å drive partipolitisk spill. Det har nok hendt, men komiteen er nettopp tilrettelagt for at mindretallet skal kunne holde flertallet i øra. Det er rett og slett hensikten, noe daværende komiteleder, Anders Anundsen (Frp), benyttet seg av til gagns under den rødgrønne flertallsregjeringen. Det kan Jonas Gahr Støre bekrefte. Han ble grillet så det luktet svidd om habilitet i den såkalte Tschudi-saken.

Verken Støre eller andre makthavere liker å bli kikket i kortene, og kontrollkomiteen har vært en plagsom vaktbikkje de seinere åra for både røde og blå politikere; en vaktbikkje som har demonstrert sin uavhengighet ved å granske eget hus. Det er komiteens oppgave. Høringene i kontrollkomiteen har vært opplysende på felt hvor lukkethet er regelen, og komiteen har evnet å stille makta til ansvar på grunnlag av avsløringer i pressen som ellers ville rent ut i sanden. Kontrollkomiteen har rett og slett inntatt den posisjonen den var ment å skulle ha. På høy tid.

Myndighetenes og næringslivets motstand mot kontroll og innsyn må aldri undervurderes, selv i et relativt åpent samfunn som vårt. Den er dypt forankret, ikke minst i partier som vet at neste gang sitter de i regjering. Kontrollkomiteen har de siste åra vært en velkommen ventil i lukkete systemer som pressen har stadig mer begrensete ressurser til å ettergå. Det er begredelig å se at partiene så snart de har anledning etter et valg, er mer opptatt av partipolitikk og maktspill enn hensynet til offentligheten. At Olemic Thommessen fortsatt er stortingspresident, er et synlig bevis på manglende kontroll. Det burde statsminister Erna Solberg ha innsett. Men hun ga blaffen i hva Stortinget mente.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.