Olje og miljø hånd i hånd

NORD-OMRÅDENE: Leder i Norges Naturvernforbund, Lars Haltbrekken, har i Dagbladet 18.12. en engasjert debattartikkel med tittel «Nei til leteboring». Noen utfall fra Haltbrekken krever kommentar.Oljevirksomheten utenfor kysten av Norge i nær førti år har vært en suksesshistorie for det norske samfunnet. Miljøkravene til virksomheten har gradvis blitt strengere, i takt med samfunnets fokus på temaet. Og industrien har i all hovedsak levert gode resultater på miljøområdet.

OLJEINDUSTRIENS anbefaling overfor myndighetene er at det nå er naturlig og nødvendig at virksomheten beveger seg nordover. Teknologi og kompetanse tilsier det, norske interesser i nordområdene tilsier det, hensynet til ressursutnyttelse på norsk sokkel og hensynet til ringvirkninger i landsdelen Nord-Norge tilsier det. Haltbrekken overser disse faktorene.Lederen i Naturvernforbundet hevder at oljeindustrien krever å få og pleier å få alt den peker på. Det er naturligvis smigrende for OLF, men galt. Grunnen til at petroleumsvirksomheten er så viktig for et politisk flertall i Norge er de ufattelig store energimengdene som hentes ut og de økonomiske ressursene til Norges stat, samtidig som det har blitt skapt et betydelig antall arbeidsplasser og verdiskapning. Virksomheten på norsk sokkel er satt opp slik at for hver milliard som høstes i inntekt for oljeselskapene, tilfaller nær 900 mill statskassen. Det er altså ikke primært et spørsmål om oljeselskapenes ve og vel, men om hele norsk økonomis utvikling.

JEG ER OGSÅ nødt til å arrestere Haltbrekken når han kritiserer OLF for å være bakstreverske. Han baserer det på et utsagn som aldri har blitt gitt - om at miljøet må vike. Det forundrer at han gjengir dette - all den tid han deltok i en debatt på basis av oppslaget, og vet at det ikke er korrekt. Det jeg har uttalt, i flere sammenhenger, er at ulike hensyn må vurderes i sammenheng. Det er faktisk i tråd med utgangspunktet for «Den helhetlige forvaltningsplanen for Barentshavet», som regjeringen legger frem til våren, der det legges opp til at «hensynet til miljø, fiskerier, petroleumsvirksomhet og sjøtransport vurderes samlet».Konsesjoner i nord, eller i andre miljøsensitive områder, blir gitt med vilkår om absolutt nullutslipp, alt som kommer opp av borehullene blir brakt til lands, fiskeriaktivitet skal ikke hindres. OLFs anbefaling til politikerne er klar: Petroleumsvirksomhet og miljøhensyn kan gå hånd i hånd, også i årene fremover.