Oljeberedskapen i nord

OLJESØL: Den 4. november 2002 forlot den 77.000 tonn store oljetankeren Prestige Latvia fylt med råolje. Den 13. november meldte oljetankeren at den var i havsnød utenfor Galicias kyst. Den 19. november brakk båten i 2 og sank, 234 km utenfor kysten. Det er anslått at. 22.000 tonn olje nådde kysten. Total har 89.000 frivillige og 31.000 soldater deltatt i oppryddingsarbeidet. La oss så flytte oss fra den spanske atlanterhavskysten til finnmarkskysten. Finnmarkskysten trafikkeres i dag av oljetankere opp til 125.000 tonn. Det blir transportert ca. 1 mill. tonn olje pr. måned. Trafikken vil øke, også skipsstørrelse. Oljesølet til Prestige utgjorde ca. 22.000 tonn . Et havari med en fullastet 250.000 tonner vil kunne forurense 5 dobbelt. Skjer dette blir Prestige som et uhell og «katastrofen» utenfor Fedje med sine 370 tonn som en mindre hendelse å regne.I november er det i Spania dagslys halve døgnet. I Finnmark har vår Herre på samme tid slått av lyset, vi har mørketid. I november i Spania ligger temperaturen på rundt null om natta og mellom 5 - 15 grader pluss om dagen. Temperaturen langs finnmarkskysten en novemberdag ligger under null hele døgnet, i værstefall mellom 5 - 15 grader minus. Temperaturer under minus 10 grader kombinert med kuling skaper ising og føles umenneskelig. Vinterstid er fjærsteinene isbelagt. Det vil gjøre arbeid i strandsonen umulig å gjennomføre. I Spania deltok til sammen 120.000 mennesker i opprydningsarbeidet. I Finnmark bor det totalt 73.000 innbyggere.

FINNMARK ER ENORMT, tynt befolket og har dårlig utbygd infrastruktur for å møte en større hendelse. Forsvaret er den eneste tilstedeværende organisasjonen som har nødvendig kompetanse, infrastruktur, gjennomføringskraft og utholdenhet til å handtere et større ulykke.Havari skjer vanligvis når det er dårlig vær. Tidligere Sjef for Hærstyrkene i Nord Norge forsikret etter vinterstormen Narve i 2006, at beredskapen for Troms og Finnmark var godt ivaretatt fra Forsvaret i Indre Troms. En ordentlig vinterstorm stenger de fleste fjelloverganger i nord. Det holder derfor ikke med 700 soldater som kanskje kommer. Forsvaret må være permanent tilstede i Finnmark med sin organisasjon og personellstyrke.En større oljekatastrofe vil berøre de aller fleste samfunnsfunksjoner. Finnmark er spesielt sårbar. Under redningsøvelsen Barents Rescue 05 deltok 7 departement. Forsvarets deltakelse var helt avgjørende for at øvelsen kunne avvikles. Tilstedeværelse av tilstrekkelig slepebåtkapasitet vil være uhyre viktig. Kystvaktfartøyer med base i eller nærmest mulig Finnmark vil gi en formidabel økning i beredskapen. Ved en oljekatastrofe vil Forsvarets infrastruktur i fylket ha en helt avgjørende betydning for katastrofens omfang. Dette gjelder ved mottak av utstyr med fly, personell og annet materiell samt ved forpleining, hvile og restituering.

NÅR DET FRA øverste militærfaglig hold blir antydet at Forsvaret skal fjernes fra Finnmark, er det brudd på all logikk. Man fjerner ikke den viktigste aktøren når utviklingen tilsier en økt tilstedeværelse av nettopp den samme aktøren.