KRITISK: James Hansen mener Norge saboterer Parisavtalen. Tord Lien er av en annen oppfatning.
KRITISK: James Hansen mener Norge saboterer Parisavtalen. Tord Lien er av en annen oppfatning.Vis mer

Debatt: James Hansen og klimasøksmål

Oljeboring i Arktis er forenlig med Parisavtalen

Den internasjonale diskusjonen om aktivitet i Arktis må basere seg på fakta og kunnskap

Meninger

Kan Norge drive olje- og gassvirksomhet når vi samtidig skal møte den globale klimautfordringen, spurte den amerikanske klimaforskeren James Hansen i fjor. Da svarte jeg ja. Og i dag svarer jeg fortsatt ja.

Olje- og Energiminister Tord Lien (Frp).Foto: Christian Roth Christensen / Dagbladet
Olje- og Energiminister Tord Lien (Frp).
Foto: Christian Roth Christensen / Dagbladet Vis mer

Klimautfordringen er global og løses best globalt. Derfor er klimakonvensjonen fra 1992 så viktig. Derfor er også konvensjonens nye Parisavtale et viktig gjennombrudd i det internasjonale klimaarbeidet.

Da vi utarbeidet vårt bidrag til Parisavtalen, la vi til grunn at vi skal nå klimamålene samtidig som at vi har en sterk og konkurransedyktig petroleumsvirksomhet.

Avtalens intensjon er derfor allerede reflektert i norsk petroleumspolitikk. Stortinget har vedtatt at vi skal ha felles gjennomføring med EU. Vi skal finne felles løsninger med EU og resten av verden som gjør at vi i kutter utslippene sammen.

Norge er både en fornybarnasjon og en olje- og gassprodusent. I tiår har vi klart å kombinere lederskap i klimaforhandlingene med det å være en tydelig energinasjon. Det skal vi gjøre fremover også.

Verden beveger seg i en retning der lavutslippsløsninger vil spille en svært viktig rolle. Det blir viktigere enn noen gang å erstatte utslippsintensiv kullbasert energiproduksjon med fornybar energi og gass.

FNs klimapanel understreker i sin femte hovedrapport at klimagassutslippene fra kraftproduksjon kan reduseres betydelig dersom man erstatter kull med gass i kraftproduksjonen.

Vi må også bruke energien mer effektivt, og vi må utvikle lavutslippsteknologier som fangst og lagring av CO2 til bruk både i industriprosesser og i energiproduksjon.

I 2015 hadde verden rekordinvesteringer i fornybar energi globalt. Innsatsen må øke kraftig for å nå bærekraftmålet om en betydelig økning i andelen fornybare energikilder i den globale energiforsyningen innen 2030 og etterleve klimamålene i Parisavtalen.

Vi står overfor krevende utfordringer. Vi vet at fossile energikilder dekker størstedelen av verdens energietterspørsel. Vi vet også at verdens etterspørsel etter energi er økende. Alt tilsier at det vil være et stort behov for olje og gass i mange tiår fremover.

Bare for å opprettholde dagens produksjonsnivå trengs det mye ny produksjonskapasitet i tiårene fremover. Dette må imidlertid skje parallelt med en storstilt satsing på fornybar energi verden over og på mer effektiv energibruk.

Produksjonen av olje og gass på norsk sokkel er effektiv og har relativt sett lave CO2-utslipp. Sektoren er omfattet av det europeiske kvotesystemet. Gass til erstatning for kull er en rask og effektiv måte å få til store kutt i klimagassutslipp i kullbrukende land. Da visepresident i Europakommisjonen, Maroš Šefčovič, besøkte Norge i vår, understrekte han viktigheten av norsk gass for at EU skal nå sine klimamål.

Myndighetenes rolle er å sette rammer for de samlede utslippene i samfunnet som er forsvarlige i et klimaperspektiv. For å begrense klimagassutslippene fra petroleumssektoren i Norge har det i flere tiår vært brukt sterke virkemidler.

Myndighetene begrenser utslippene av klimagasser fra sektoren gjennom kvoter, avgifter og direkte reguleringer. Innenfor disse rammene er det opp til selskapene å lete etter, bygge ut og utvinne de ressursene som er lønnsomme for bedriftene selv og for samfunnet som helhet. Ulønnsomme ressurser vil bli liggende igjen i bakken.

Den internasjonale diskusjonen om aktivitet i Arktis må basere seg på fakta og kunnskap. Som du er godt kjent med gjør Golfstrømmen at de operasjonelle forholdene for olje og gass i Barentshavet ikke er mer krevende enn lenger sør på norsk kontinentalsokkel. Det er ikke noe særegent med størrelsen på klimagassutslippene fra produksjon i dette området.

Norge har også lang erfaring med petroleumsvirksomhet i Barentshavet. Tildelingene av nye tillatelser under 23. runde og oppstarten av 24. konsesjonsrunde er en videreføring av en ansvarlig politikk vi har ført i tiår.

Det er i dag to produserende felt i havområdet og vår erfaring fra mer enn 35 år med petroleumsaktivitet, viser at vi kan drive forsvarlig her, som på andre deler av norsk kontinentalsokkel.

En god klimaavtale skal følges opp med gode klimaløsninger. Og jeg kan forsikre at Norge skal lede an, slik som vi ofte har gjort. Å stoppe lønnsom og forsvarlig produksjon av produkter verden trenger er ikke svaret.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.