OVERLEVERING: Utvalgsleder Øystein Thøgersen overleverer utredningen om Oljefondets investeringer i energiaksjer til finansminister Siv Jensen fredag.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
OVERLEVERING: Utvalgsleder Øystein Thøgersen overleverer utredningen om Oljefondets investeringer i energiaksjer til finansminister Siv Jensen fredag. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpixVis mer

Oljefondet bør ut av olje og gass

Regjeringens ekspertgruppe leverer ikke tilstrekkelige argumenter for å ikke trekke Oljefondet ut av olje og gass.

Meninger

Norges rolle som petroleumsøkonomi har vært en velsignelse, men samtidig en affære fylt av utfordringer og paradokser. Hvordan sikrer vi at sterk aktivitetsvekst på sokkelen ikke går utover fastlandsøkonomien? Hvordan skjermer vi oss best mulig fra konsekvensene av et oljeprisfall, samtidig som vi får glede av petroleumsressursene? Og hvordan kan vi kombinere utvinning av de samme ressursene med en offensiv klima- og miljøpolitikk?

En av problemstillingene som setter dette på spissen er hvorvidt Oljefondet skal kunne investere i olje- og gassaksjer. Det er både et spørsmål om hvordan skjerme oss fra svingninger i oljemarkedet, men også om klimarisiko og klimamoral.

Dette ble igjen satt på dagsorden da Norges Bank i fjor høst sendte brev til regjeringen med råd om å ta olje- og gassektoren ut av referanseindeksen.

I samråd med forvalterenheten Norges Bank Investment Management (NBIM) mente banken at dette ville redusere nasjonalformuens sårbarhet ved et varig fall i oljeprisene. Fordi de gjenværende petroleumsressursene på sokkelen fortsatt utgjør en betydelig del av nasjonalformuen, er vi mer eksponert mot bevegelser i oljeprisen enn vi burde.

Regjeringens respons var å sette ned en ekspertgruppe, ledet av NHH-rektor Øystein Thøgersen, samtidig som rådet fra Norges Bank ble sendt ut på høring.

I høringsrunden hentet Norges Bank støtte til sitt syn fra alt fra Storebrand til Økonomisk Institutt ved UiO og en gruppe forskere ved Thøgersens egen institusjon. Men da Thøgersen i går var i Oslo for å legge fram gruppas anbefalinger, valgte han å tale Norges Bank og høringssvarene midt imot.

Ekspertgruppas analyser viser at ved et langvarig fall i oljeprisen, vil en eksklusjon av energiaksjer, som utvalget har forholdt seg til, bare gi Oljefondet en marginal ekstraavkastning. Ifølge utvalget gjør det eksklusjon lite effektivt og ikke verdt kostnadene ved å utelukke dem.

Denne anbefalingen er alt annet enn en fasitsvar, men enn avveiing basert på et vage kostnader og preget av en ekstrem føre var-holdning. Samtidig er det en utredning utelukkende basert på finansielle faktorer.

Likevel er det interessante påpekninger i rapporten: Å redusere statens eierandel i Equinor og det direkte eierskapet på sokkelen (SDØE) vil være en mer effektiv måte å redusere nasjonalformuens sårbarhet på. Og skal olje- og energiaksjer ekskluderes, bør de ut av NBIMs investeringsunivers, ikke bare referanseindeksen.

Regjeringen skal komme tilbake med sin konklusjon i høst. Da bør den først og fremst tale sitt eget ekspertutvalg midt imot.